Czy wiesz jak wygląda Twoja przyszłość emerytalna jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą?

Większość przedsiębiorców nie zastanawia się nad tym, dopóki perspektywa zakończenia pracy zawodowej nie jest dość bliska w czasie. Warto jednak świadomie planować przyszłość i zabezpieczyć źródła przychodów.

Polski system emerytalny każdemu przedsiębiorcy gwarantuje świadczenia emerytalne dzięki płaconym regularnie składkom ZUS. Kwota przyszłych wypłat zależy jednak od wysokości składki emerytalnej, wchodzącej w skład tzw. ubezpieczeń społecznych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie deklarują wysokość podstawy wymiaru składek, za pomocą której wylicza się okresową składkę emerytalną. Zatem, przedsiębiorca zapłaci co miesiąc do ZUS minimalną kwotę  składki emerytalnej 499,28 zł (a w przypadku „nowych firm”, które mają możliwość obniżenia składki w pierwszych dwóch latach działalności,  117,12 zł), lub wyższą, jeśli tak zadeklaruje. W ten sposób, samozatrudniony gromadzi środki na jesień życia. Zgromadzony kapitał będzie wypłacany po przejściu na emeryturę w formie świadczenia comiesięcznego.

Istnieje jednak pewna prawidłowość tego systemu , o której nie wszyscy pamiętają. Wpłacane do ZUS pieniądze są przeznaczane na wypłaty dla obecnych emerytów. Jeśli zasady systemu nie ulegną zmianie, przedsiębiorca, prowadzący działalność dzisiaj, będzie otrzymywał wypłaty emerytur ze składek pobieranych od przyszłych osób wpłacających składki. Problem pojawi się w momencie, gdy wpłacających będzie mniej, niż wypłacających.

Czytaj także: PPK i PPE - ważne zmiany w temacie emerytur

Jak się zabezpieczyć?

Zarządzanie finansami osobistymi nie powinno być loterią. Wielu przedsiębiorców, jak również pracowników etatowych zabezpiecza własną przyszłość, stosując zasadę dywersyfikacji źródła przychodów. Jest ona również wykorzystywana przez zawodowych inwestorów. Zasada dywersyfikacji, w kontekście emerytury, głosi że nie można polegać na jednym sposobie zapewnienia przychodów po zakończeniu pracy. Jest to zbyt ryzykowne, zatem bezpieczniej jest zaplanować wypłaty z różnych źródeł.

Paleta sposobów zabezpieczenia dodatkowej emerytury jest niezwykle szeroka. Za przykład niech posłuży ubezpieczenie Gwarantowana Emerytura+  proponowane przez MetLife. W ramach tej oferty  można ustalić wysokość miesięcznego świadczenia po przejściu na emeryturę. Co więcej, to ubezpieczony wskazuje wiek (może to być 60., 65., 67 lub 70. rok życia), w którym zacznie otrzymywać pieniądze. Gwarantowana Emerytura+  zapewnia wypłatę  świadczenia pomiędzy 200 a 12 000 zł i jest określana przez klienta w momencie zawierania umowy i zależy od wpłacanej składki.  Jest to ciekawe uzupełnienie  świadczeń emerytalnych z ZUS.

Polecamy do czytania: Na jaką emeryturę faktycznie mogą liczyć przedsiębiorcy?