Ubezpieczenia w przedsiębiorstwach – co o nich wiedzą pracownicy, a co pracodawcy? Okazuje się, że zazwyczaj niewiele, przeważnie wiedza ogranicza się do stwierdzenia, że jeśli istnieje taka możliwość, to warto do nich przystąpić. Czasem wystarczy sama świadomość posiadania jakiegokolwiek ubezpieczenia oraz, że to się opłaca bardziej niż poszukiwania ubezpieczenia indywidualnego.

Jednak zastanówmy się na chwilę nad pytaniem – czy możemy traktować takie ubezpieczenia jako dodatkowy benefit dla pracowników? Co jest ważne w tej kwestii dla pracodawców? A co chcieliby uzyskać pracownicy?

# zaangażowanie zamiast zarządzania – budowanie relacji z pracownikami

Sposób zarządzania i podejście pracodawców do pracowników nieustannie ewoluuje. Pracownicy coraz śmielej informują o swoich potrzebach, chęci rozwoju osobistego. Pracodawcy, nie tylko i wyłącznie pod presją rynku, ale coraz częściej z własnej inicjatywy, starają się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, zrozumieć pracowników. Angażując się w realizacje potrzeb pracowników, jednocześnie budują zaangażowanie wśród nich samych. Pracodawcom przyświeca idea posiadania w swoich szeregach twórców lub współtwórców, a nie jedynie wykonawców.
Dlatego w dobie dbania o zdrowe żywienie i bycie fit bardziej efektywne wydaje się np. zorganizowanie dostaw świeżych owoców i warzyw do biur, co jest dowodem na to, że pracodawcy zależy na dobrostanie jego pracowników i wychodzi naprzeciw ich potrzebom.

Wybierając tego typu benefity, warto postarać się o wiedzę dotyczącą potrzeb pracowników: które obszary są dla nich priorytetowe i czy dla wszystkich te same?

# proste, wspólne decyzje – uwzględnianie głosu pracowników

Zmiana sposobu zarządzania przejawia się również na poziomie podejmowania decyzji. Z zarządzania „twardą ręką” pracodawcy kierują się ku większemu zaangażowaniu pracowników. Widoczne jest włączanie ich w proces podejmowania decyzji.

Pracownicy oczekują prostych rozwiązań, jasnych zasad dla wszystkich, zwięzłych, „szybkich” informacji – bez konieczności wchodzenia w detale i analizowania zawiłych warunków różnych udogodnień. Potrzeby pracodawców są tożsame – zależy im na możliwości przedstawienia prostych rozwiązań, wskazujących na korzyści dla pracowników.

Od benefitów coraz bardziej więc oczekuje się prostoty i łatwości wykorzystania ich w codziennym życiu.

Ma to zastosowanie także w odniesieniu do wyboru ubezpieczeń. Najbardziej liczą się proste, zrozumiałe zasady i elastyczność wyboru: mogę wybrać takie opcje ubezpieczenia, które rzeczywiście mogą być dla mnie przydatne.

# tu i teraz – atrakcyjne benefity to te realne do zdobycia

Najbardziej pożądany benefit to benefit namacalny, dający się zmaterializować w konkretnej formie, możliwy do zdobycia tu i teraz. Motywowanie pracowników poprzez umożliwienie im dostępu do rzeczy, które na co dzień są dla nich trudno dostępne, choć pożądane, może przynosić wymierne efekty. Kiedy pracodawca mówi, że daje „dostęp do najnowszej technologii” i nie chodzi tu o to, że pracownicy otrzymują smartfona i laptopa, ale np. Google Home do testowania w domu, wówczas zdecydowanie wzrasta poczucie, że trafiło się w naprawdę fajne miejsce.

Analogicznie, jeśli mowa o ubezpieczeniach dla pracowników, istotne jest, aby zakres ubezpieczenia był dostosowany do oczekiwań ubezpieczonego, żeby można było skorzystać z niego w codziennym życiu, ale też by wybiegał w przyszłość, a nie powielał tego, co oferują już istniejące na rynku produkty.

# dostosowanie do „moich” – wybieranie opcji zgodnych z potrzebami pracowników

„Moi”, to ktoś więcej niż pracownicy, to kompani z drużyny, współtowarzysze. Dobry pracodawca zna członków swojej drużyny, na bieżąco sprawdza ich potrzeby, tworzy sprzyjające warunki pracy, zabezpiecza zasoby i je aktualizuje wraz ze zmieniającymi się zadaniami. Jednocześnie oferuje benefity spójne ze strategią i kulturą firmy. Pracodawca przedstawiając ofertę pracownikom, nie może bazować na ogólnych potrzebach, musi dostosować się do specyficznych wymagań poszczególnych pracowników.

Jeśli firma organizuje szkolenie, to niech ono ma wymiar przekazywania wiedzy, gdzie np. pracownik wciela się również w rolę prelegenta lub dany zespól bierze udział w specjalnie przygotowanym dla nich warsztacie.

W przypadku ubezpieczeń warto pomyśleć o stworzeniu opcji wyboru różnych wariantów tworzących pakiet ubezpieczenia dla danego pracownika, aby w jak największym stopniu był dostosowany do jego potrzeb.

# wystarczająco dobry – możliwość skorzystania z benefitu wartością samą w sobie

Wybór ubezpieczenia dla pracowników postrzegany jest jako element mało atrakcyjny, raczej obowiązek, któremu pracodawcy nie chcą poświęcać czasu. Często oznacza to zapoznawanie się różnymi opcjami i szczegółowymi warunkami do umowy, na co potrzeba czasu.
Zależy im więc na bardzo czytelnej i prostej opcji, którą łatwo spersonalizują pod potrzeby swojego zespołu.

Podsumowując, ubezpieczenie dla pracodawcy i pracowników dobrze dobrane, „skrojone” pod potrzeby każdej z osób  może być świetnym motywatorem i wartościowym benefitem.

Sama możliwość przystąpienia do ubezpieczenia, które choćby częściowo jest dofinansowane przez firmę, spotyka się z bardzo pozytywną oceną pracowników, więc z punktu widzenia pracodawcy jest to szansa nie do przeoczenia.