Skip Navigation

Zaloguj się i uzyskaj potrzebne informacje | MetLife

E-klient

Informacja o indywidualnych umowach ubezpieczenia zakupionych w MetLife.

Z powodu przeprowadzania prac konserwacyjnych dnia 2.12.2021 od godziny 12:00 do godziny 14:00, aplikacja będzie niedostępna. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

 

PTEnet

Uzyskanie informacji on-line dla klientów OFE i DFE (IKZE i IKE) 

MetLife24

Serwis do składania zleceń przez Internet dla Uczestników MetLife Funduszy Inwestycyjnych.