Skip Navigation

Wsparcie dla Bliskich po Wypadku (F)

Bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich

Zapewnij swoim bliskim wsparcie finansowe w przypadku Twojej śmierci wskutek:
- wypadku,
- wypadku komunikacyjnego,
- wypadku w pracy,
- wypadku komunikacyjnego w pracy.

Asystent w Organizacji Pogrzebu (po NW)

To usługa assistance realizowana przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów świadczeń assistance opisanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, obejmująca m.in. wsparcie organizacyjne i pokrycie kosztów pogrzebu na terenie Polski, pokrycie kosztów przejazdu na pogrzeb, wsparcie psychologa.Usługa darmowa przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej.

Dokumenty