Skip Navigation

Uszkodzenie Ciała po Wypadku (F)

Pieniądze dla Ciebie po wypadku

W ramach umowy przysługują Ci pieniądze za doznane w wypadku uszkodzenie ciała. Uczestnictwo w wypadku skutkujące nawet drobniejszym urazem uprawnia do otrzymania procentu sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia uszkodzenia ciała. Ochrona obejmuje m.in.:
- rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego,
- złamania,
- skręcenia,
- oparzenia i odmrożenia II stopnia,
- zwichnięcia.

Asystent w Rehabilitacji

To kompleksowe usługi assistance, realizowane przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów świadczeń assistance opisanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, obejmujące m.in. konsultacje u chirurga i ortopedy, rehabilitację, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego i jego dostarczenie oraz transport medyczny. Usługa darmowa przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej.

Dokumenty