Skip Navigation

Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (F)

Pieniądze dla Ciebie po wypadku

W ramach tej umowy ubezpieczenia otrzymasz pieniądze, które pomogą Ci w trudnej sytuacji życiowej oraz w samodzielnym utrzymaniu się po wypadku. Oferta obejmuje jednorazową wypłatę już od 1%, w zależności od stopnia trwałego inwalidztwa oraz dodatkowo - comiesięczne świadczenie przez 10 lat w przypadku minimum 50% trwałego inwalidztwa.

Asystent w Rehabilitacji

To kompleksowe usługi assistance, realizowane przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, w zakresie limitów świadczeń assistance opisanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, obejmujące m.in. konsultacje u chirurga i ortopedy, rehabilitację, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego i jego dostarczenie oraz transport medyczny. Usługa darmowa przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej.

Dokumenty