Skip Navigation

Niezdolność do Pracy (F)

Pieniądze, gdy nie możesz pracować po wypadku lub chorobie

Skorzystaj z ubezpieczenia, dzięki któremu otrzymasz pomoc finansową w razie zaistnienia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnego życia.

Asystent po Wypadku i w Chorobie

To usługa assistance realizowana przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów świadczeń assistance opisanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, obejmująca m.in. wizyty pielęgniarki, rehabilitację, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomoc domową.

Dokumenty