Skip Navigation

Zagraniczna Konsultacja Medyczna (F)

Warto poznać opinię innych lekarzy

Oferujemy Ci możliwość weryfikacji diagnozy choroby oraz planu leczenia we współpracy z WorldCare International Ltd., bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz skorzystać z 2 konsultacji w roku obowiązywania umowy i z 6 w czasie trwania ochrony. Pisemne opinie specjalistów otrzymasz bez konieczności odbywania uciążliwych podróży. Konsultacje obejmują szereg chorób, m.in.:
- nowotwór,
- zawał mięśnia sercowego,
- chorobę wieńcową wymagającą leczenia operacyjnego,
- udar mózgu,
- stwardnienie rozsiane,
- niewydolność nerek,
- cukrzycę,
- porażenie i niedowład.

Dokumenty