Skip Navigation

Poważne Choroby (F)

Pieniądze na walkę z poważną chorobą

Umowa ubezpieczenia na wypadek choroby, swoim zakresem obejmuje sześć grup poważnych chorób:
- układu krążenia,
- układu nerwowego,
- narządów wewnętrznych,
- układu kostno-mięśniowego i skóry,
- zakaźnych i pasożytniczych,
oraz inne poważne choroby, opisane w warunkach ubezpieczenia.

Asystent w Walce z Poważną Chorobą

Pakiet kompleksowej pomocy dla chorego, obejmujący m.in. organizację i refundację kosztów pobytu w sanatorium, konsultacje u lekarzy specjalistów, rehabilitację oraz specjalistyczne badania diagnostyczne. Usługa assistance realizowana jest przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów świadczeń assistance opisanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. Usługa darmowa przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej.

Dokumenty