Skip Navigation

Twoje dziecko

Leczenie Dziecka (F)

Bezpieczeństwo Twojego dziecka

Ubezpieczenie to zapewnia kompleksową ochronę Twojego dziecka w razie wypadku oraz choroby do 21 roku życia. To wsparcie finansowe na wypadek uszkodzenia ciała spowodowanego wypadkiem, groźnej choroby czy pobytu w szpitalu i operacji z powodu wypadku lub choroby.

Asystent Rodzica

To wsparcie organizacyjne i medyczne dla Twojego dziecka, jeżeli wypadek zdarzy się na terenie Polski. Usługa assistance realizowana przez ubezpieczyciela Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów świadczeń assistance opisanych w Warunkach Ubezpieczenia. Obejmuje m.in. konsultacje u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację oraz korepetycje dla poszkodowanego dziecka.

Dokumenty