Skip Navigation

Produkty

Każdy Ważny to ubezpieczenie na życie, dzięki któremu Twoi bliscy otrzymają wsparcie finansowe w przypadku śmierci. Ponadto to indywidualnie dobrany poziom ochrony ubezpieczeniowej oraz stała składka przez 5 lat trwania umowy. Możesz także ubezpieczyć na życie, na dowolną sumę ubezpieczenia, swoich bliskich dzięki umowie Ochrona Życia (F).

Twoje Zdrowie

Pobyt w Szpitalu (F)

 

Diagnoza Nowotworu (F)

 

Poważne Choroby (F)

 

Zagraniczna Konsultacja Medyczna (F)

 

Twoje Życie

Trwałe inwalidzwto po wypadku (F)

 

Uszkodzenie ciała po wypadku (F)

 

Wsparcie dla Bliskich po Wypadku (F)

 

Niezdolność do pracy (F)

 

Twoje Dziecko

Leczenie Dziecka (F)

 

Dokumenty

Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.nnlife.pl/zycie. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.