Skip Navigation

Najczęściej zadawane pytania

O METLIFE KAŻDY WAŻNY
Dla kogo jest MetLife Każdy Ważny? Collapsed Expanded

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla firm, które zatrudniają kilka lub kilkanaście osób, może być zaoferowane także większym zakładom pracy. Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • właściciel,
 • pracownik,
 • współmałżonek lub partner życiowy właściciela i pracowników,
 • dzieci właściciela i pracowników,
 • inne wybrane przez pracowników osoby.

 

Jak kupić ubezpieczenie? Collapsed Expanded

Zostaw swoje dane, abyśmy mogli umówić Cię na spotkanie z agentem, który przedstawi Ci szczegóły oferty i wypełni z Tobą i Twoimi pracownikami wniosek o zawarcie umowy.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie MetLife Każdy Ważny? Collapsed Expanded

MetLife Każdy Ważny to alternatywa dla indywidualnych ubezpieczeń na życie, wypadkowych i zdrowotnych, a także dla ubezpieczeń grupowych dla firm. Ubezpieczenie jest tak skonstruowane, aby każdy pracownik mógł wybrać dla siebie i swoich bliskich taką ochronę, jakiej potrzebuje. W zależności od sumy ubezpieczenia do ubezpieczeń  wypadkowych i zdrowotnych są dodawane dopasowane usługi assistance.

Pracodawca zawsze otrzymuje dostęp do pakietu prawnych usług assistance.

Oprócz tego ubezpieczeni otrzymują bonus wybrany przez pracodawcę – możliwość skorzystania z telefonicznych konsultacji lekarskich lub dostęp do platformy ze zniżkami na zakupy.  

DLA PRACODAWCY/OSOBY KONTAKTOWEJ – ADMINISTRATORA
Kto obsługuje umowy MetLife Każdy Ważny ze strony firmy? Collapsed Expanded

Podczas składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia pracodawca wskazuje osobę kontaktową administrującą umowami w firmie. Może nią być właściciel albo inna osoba wskazana przez niego. Ta osoba ma uprawnienia, aby zmieniać dane kontaktowe i jest głównym kontaktem dla MetLife podczas obsługi ubezpieczenia.  

Kiedy i w jaki sposób powinienem opłacać należne składki ubezpieczeniowe? Collapsed Expanded

Składki ubezpieczeniowe powinny być każdorazowo opłacane z góry, jednym przelewem, raz w miesiącu, na wskazane konto, łącznie za wszystkich ubezpieczonych. Płatność powinna nastąpić w terminie wymagalności składki, który jest miesięcznicą daty wejścia w życie polisy.

Czy mogę dołączyć nowe osoby do ubezpieczenia? Czy mogę rozszerzyć zakres ochrony? Jeśli tak, jak to zrobić? Collapsed Expanded

W dowolnym momencie można zgłosić chęć dodania nowych osób do ubezpieczenia lub chęć zmiany zakresu ochrony. Aby dobrać ofertę dopasowaną do potrzeb każdej z nowo zgłaszanych osób, administrator powinien skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym. Zmiany są realizowane zawsze w terminie kolejnej płatności, aby ułatwić terminowe i zbiorowe opłacanie składek.

W przypadku braku możliwości kontaktu z agentem prosimy o kontakt z nami w portalu e-klient.

Kiedy i jakie informacje powinienem przekazywać do MetLife? Collapsed Expanded

Administrator polisy powinien na bieżąco aktualizować i przesyłać do MetLife listę ubezpieczonych osób, abyśmy mogli wysłać do firmy prawidłowy przekaz na wpłatę składek. Oprócz tego powinien aktualizować dane  firmy zawsze wtedy kiedy ulegają zmianie.

Jakie formalności powinienem spełnić, jeśli będę musiał zrezygnować z opłacania składki za pracownika i osób ubezpieczonych z jego rodziny? Z jakimi konsekwencjami wiąże się rezygnacja? Collapsed Expanded

Ubezpieczający może zrezygnować ze wszystkich umów lub każdej osobno w każdym momencie.

W przypadku chęci rezygnacji z umowy ubezpieczający zobowiązany jest przesłać nam pisemny wniosek o rozwiązanie konkretnej umowy. Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana ze skutkiem na koniec okresu, za który została opłacona składka. Po tym terminie ochrona ubezpieczeniowa w umowie, dla której wpłynęła rezygnacja, wygasa.

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ
W jaki sposób otrzymuję informację o polisie? Collapsed Expanded

Administrator polis otrzymuje od nas email ze szczegółowymi informacjami o Twojej polisie, który przekazuje Tobie. Administrator może też sprawdzić ubezpieczenie w portalu e-klient, logując się za pomocą hasła i loginu, który otrzymał.

Jak zaktualizować swoje dane osobowe, uposażonych i ich dane? Collapsed Expanded
 • Wypełniając formularz. Podpisz i prześlij na adres: MetLife, Obsługa Klienta, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
 • Numer telefonu i adres email można zmienić telefonicznie tel. 22 523 50 70 (pn.-śr. 9:00-17:00, czw.-pt. 8:00-16:00)
Czy mogę rozszerzyć zakres ochrony? Jeśli tak, jak to zrobić? Collapsed Expanded

Możesz rozszerzyć zakres ochrony. W tym celu skontaktuj się z administratorem polisy w Twojej firmie.

Czy, jeśli rozwiążę umowę o pracę, mogę kontynuować ubezpieczenie indywidualnie? Collapsed Expanded

Jeśli ubezpieczenie MetLife Każdy Ważny trwało nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy, możesz kontynuować swoje ubezpieczenie pod warunkiem wyrażenia przez ubezpieczającego i MetLife zgody na przeniesienie praw z umowy na Ciebie. Niewymagane jest wtedy udokumentowanie zdolności do ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki pozostają na tym samym poziomie, z wyjątkiem gdy umowa będzie odnawiana po okresie 5 lat, wtedy składki ulegną zmianie.

Ponadto zawsze masz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony.

W celu indywidualnej kontynuacji należy złożyć podpisany przez pracodawcę wniosek do MetLife o przeniesienie praw z umowy na nowego ubezpieczającego (do tej pory ubezpieczającym był Twój pracodawca).

USŁUGI ASSISTANCE
Co to są usługi assistance? Collapsed Expanded

Usługi assistance są to dodatkowe świadczenia, dedykowane do umów dodatkowych, umożliwiające skorzystanie m.in. z konsultacji u lekarzy specjalistów, rehabilitacji, transportu medycznego.

Zakres świadczeń oraz ich limity określone są w warunkach ubezpieczenia lub szczególnych warunkach ubezpieczenia.

Usługi assistance realizują nasi Partnerzy – Ubezpieczyciele AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz Inter Parter Assistance S.A. Oddział w Polsce.

Jakie są usługi assistance w MetLife Każdy Ważny? Collapsed Expanded

Dla MetLife Każdy Ważny przygotowaliśmy łącznie osiem dedykowanych pakietów usług assistance – Asystentów.

Usługi assistance świadczone w ramach tych pakietów są dopasowane do wybranych umów. Dedykowany Asystent dodawany jest do umowy, jeśli jej suma ubezpieczenia przekroczyła kwotę, która jest podana w regulaminie promocji tej umowy.

Wyjątkiem jest Asystent Rodzica oraz Asystent Prawny. Asystent Rodzica jest dodawany zawsze do umowy Leczenie Dziecka (F), niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia. Z kolei Asystent Prawny jest przeznaczony tylko dla pracodawcy, który jest ubezpieczającym.

Jak skorzystać z Asystentów? Collapsed Expanded

Aby skorzystać z usług assistance zadzwoń pod numer telefonu +48 22 591 95 23, a w przypadku Asystenta Rodzica pod numer + 48 22 575 94 15. Tam zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych lub danych osoby ubezpieczonej – jeśli zgłaszasz zdarzenie w czyimś imieniu, konsultant na infolinii poinformuje Cię o dalszych krokach.

ROSZCZENIA – Zgłaszanie zdarzeń
Jak zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe? Collapsed Expanded

Zdarzenie zgłosić możesz :

Gdzie znajdę szczegóły dotyczące zgłaszania roszczeń i potrzebnej dokumentacji? Collapsed Expanded

Szczegóły znajdują się na stronie dotyczącej zgłaszania roszczeń. W przypadku MetLife Każdy Ważny roszczenia są obsługiwane jak dla umów indywidualnych.

BONUSY
Jakie są bonusy w MetLife Każdy Ważny? Collapsed Expanded

Dla osób ubezpieczonych są do wyboru dwa bonusy: zakupy ze zniżką lub konsultacja lekarska internisty albo pediatry przez telefon lub czat. Pracodawca przy zakupie ubezpieczenia wybiera jeden bonus dla wszystkich ubezpieczonych w firmie.

Dodatkowo pracodawca w każdej firmie otrzymuje wsparcie prawne Asystenta Prawnego – dostęp do pakietu prawnych usług assistance, z których bezpłatnie może skorzystać pod numerem telefonu +48 22 591 95 23.

Jak skorzystać z zakupów ze zniżką? Collapsed Expanded

Kod dostępu jest jedną z form rejestracji na platformie zakupowej. Od administratora polisy w firmie dostaniesz ten kod w e-mailu ze szczegółami Twojej polisy.

Aby skorzystać, wejdź na platformę myedenred.pl, wybierz opcję  „Posiadasz kod dostępu", następnie kliknij w przycisk „Zarejestruj się” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Po rejestracji masz dostęp do zniżek i ofert specjalnych.

Jak skorzystać z e-konsultacji medycznej – e-Lekarz 24? Collapsed Expanded

Abu umówić się na e-konsultację, należy zalogować się przez stronę internetową metlife.telemedi.co.

Przy umawianiu pierwszej e-konsultacji zakładasz konto pacjenta, uzupełniając formularz z danymi i akceptujesz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nadajesz własne hasło wykorzystywane w momencie logowania się do konta.

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji, wprowadzasz w polu Kod Vouchera numer Twojej polisy MetLife.

Po założeniu konta możesz umówić e-konsultację, wybierając  termin oraz formę kontaktu z lekarzem: chat, wideochat lub telefon. Po zatwierdzeniu warunków umawianej e-konsultacji system wyświetli w koncie dane lekarza konsultującego oraz wybraną datę, godzinę i formę kontaktu.

W sytuacjach, które uniemożliwiają logowanie przez stronę internetową możesz też korzystać z pomocy, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 307 49 94.

Co obejmuje e-konsultacja medyczna? Collapsed Expanded

E-konsultacja obejmuje: przeprowadzenie wywiadu medycznego, diagnozę, wydanie zaleceń lekarskich, w tym także adekwatnych skierowań, udzielenie zaleceń terapeutycznych oraz wystawienie e-recepty.

Czy otrzymuję potwierdzenie umówienia konsultacji? Collapsed Expanded

Tak, oprócz  informacji na koncie pacjenta  otrzymasz SMS przypominający o umówionej wizycie – 30 min przed i 10 min przed.

Jak rozpocząć e-konsultację? Collapsed Expanded

Jeśli wybrałeś czat bądź wideo, lekarz pozostawia wiadomość o oczekiwaniu na kontakt, którą otrzymujesz w formie SMS. Logujesz się na swoje konto na portalu metlife.telemedi.co, wchodzisz w umówioną e-konsultację i czekasz na kontakt ze strony lekarza. W międzyczasie możesz wypełnić udostępniony wstępny kwestionariusz zdrowotny dotyczący objawów i dolegliwości, które chcesz omówić z lekarzem. W przypadku wyboru kontaktu telefonicznego nie musisz logować się na konto. Wystarczy, że odbierzesz telefon i będziesz postępować zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez system IVR. Próba kontaktu z Tobą będzie trzykrotna i każda kolejna co 3 minuty.

Kiedy usługa e-konsultacji medycznej jest dostępna? Collapsed Expanded
 • Konsultacja internisty i pediatry w godzinach 7–22 w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
 • konsultacja internisty w nocy w godzinach 22–7 w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Czy po zakończeniu e-konsultacji mogę ponownie połączyć się z tym samym lekarzem? Collapsed Expanded

Przez 24 godziny od zakończenia e-konsultacji możesz zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące odbytej e-konsultacji – wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto, wejdziesz w zrealizowaną e-konsultację i napiszesz pytanie. Gdy lekarz odpowie, otrzymasz powiadomienie SMS z prośbą o zalogowanie się do portalu i odczytanie wiadomości.

Jak pobrać zalecenia/skierowania? Collapsed Expanded

Lekarz po zakończonej wizycie ma 1,5 godziny na wystawienie dokumentacji medycznej. Aby ją pobrać, zaloguj się do swojego konta na portalu metlife.telemedi.co

 • w zakładce „Archiwum” wybierz konsultację  i  pobierz dokumenty albo
 • w zakładce „Dokumenty” masz zalecenia w zakładce „Otrzymane zalecenia”, a skierowania w zakładce „Otrzymane skierowania”.
Jak mogę załączyć plik z dokumentacją do e-konsultacji? Collapsed Expanded

Po zalogowaniu na portalu metlife.telemedi.co, możesz załączyć plik do e-konsultacji, na którą oczekujesz. W zakładce „Zaplanowane” należy wejść w e-konsultację, do której chcesz dodać plik, kliknąć ikonkę i wybrać plik z komputera. Dokumentację możesz także załączyć w trakcie chatu bądź wideoczatu z lekarzem.

Czy lekarz może wystawić mi skierowanie na badania diagnostyczne? Collapsed Expanded

Lekarz podczas e-konsultacji może wystawić skierowanie, które będzie dostępne do pobrania na Twoim koncie. Skierowanie można wydrukować i zrealizować w placówce realizującej badania diagnostyczne, np. w sieci ALAB Laboratoria z 15% zniżką od ceny komercyjnej. Skierowanie może być wykorzystane tylko jeden raz.

Czy lekarz wystawi mi receptę? Collapsed Expanded

Lekarz podczas e-konsultacji może wystawić e-receptę. Wydruk elektroniczny e-recepty będzie udostępniony na Twoim koncie, dodatkowo otrzymasz kod e-recepty w wiadomości SMS, który po okazaniu w aptece jest podstawą do wykupienia leków. Uwaga! E-recepty są realizowane w aptekach na terenie Polski.