Skip Navigation

Najczęściej zadawane pytania

KAŻDY WAŻNY

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla firm, które zatrudniają kilka lub kilkanaście osób, może być zaoferowane także większym zakładom pracy. Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • właściciel,
 • pracownik,
 • współmałżonek lub partner życiowy właściciela i pracowników,
 • dzieci właściciela i pracowników,
 • inne wybrane przez pracowników osoby.

 

Zostaw swoje dane, abyśmy mogli umówić Cię na spotkanie z agentem, który przedstawi Ci szczegóły oferty i wypełni z Tobą i Twoimi pracownikami wniosek o zawarcie umowy.

Każdy Ważny to alternatywa dla indywidualnych ubezpieczeń na życie, wypadkowych i zdrowotnych, a także dla ubezpieczeń grupowych dla firm. Ubezpieczenie jest tak skonstruowane, aby każdy pracownik mógł wybrać dla siebie i swoich bliskich taką ochronę, jakiej potrzebuje. W zależności od sumy ubezpieczenia do ubezpieczeń  wypadkowych i zdrowotnych są dodawane dopasowane usługi assistance.

Pracodawca zawsze otrzymuje dostęp do pakietu prawnych usług assistance.

Oprócz tego ubezpieczeni otrzymują bonus – możliwość skorzystania z telefonicznych konsultacji lekarskich.  

DLA PRACODAWCY/OSOBY KONTAKTOWEJ – ADMINISTRATORA

Podczas składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia pracodawca wskazuje osobę kontaktową administrującą umowami w firmie. Może nią być właściciel albo inna osoba wskazana przez niego. Ta osoba ma uprawnienia, aby zmieniać dane kontaktowe i jest głównym kontaktem dla NNLife TUnŻiR S.A. podczas obsługi ubezpieczenia.  

Składki ubezpieczeniowe powinny być każdorazowo opłacane z góry, jednym przelewem, raz w miesiącu, na wskazane konto, łącznie za wszystkich ubezpieczonych. Płatność powinna nastąpić w terminie wymagalności składki, który jest miesięcznicą daty wejścia w życie polisy.

W dowolnym momencie można zgłosić chęć dodania nowych osób do ubezpieczenia lub chęć zmiany zakresu ochrony. Aby dobrać ofertę dopasowaną do potrzeb każdej z nowo zgłaszanych osób, administrator powinien skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym. Zmiany są realizowane zawsze w terminie kolejnej płatności, aby ułatwić terminowe i zbiorowe opłacanie składek.

W przypadku braku możliwości kontaktu z agentem prosimy o kontakt z nami w portalu e-klient.

Administrator polisy powinien na bieżąco aktualizować i przesyłać do NNLife TUnŻiR listę ubezpieczonych osób, abyśmy mogli wysłać do firmy prawidłowy przekaz na wpłatę składek. Oprócz tego powinien aktualizować dane firmy zawsze wtedy kiedy ulegają zmianie.

Ubezpieczający może zrezygnować ze wszystkich umów lub każdej osobno w każdym momencie.

W przypadku chęci rezygnacji z umowy ubezpieczający zobowiązany jest przesłać nam pisemny wniosek o rozwiązanie konkretnej umowy. Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana ze skutkiem na koniec okresu, za który została opłacona składka. Po tym terminie ochrona ubezpieczeniowa w umowie, dla której wpłynęła rezygnacja, wygasa.

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

Administrator polis otrzymuje od nas email ze szczegółowymi informacjami o Twojej polisie, który przekazuje Tobie. Administrator może też sprawdzić ubezpieczenie w portalu e-klient, logując się za pomocą hasła i loginu, który otrzymał.

Możesz rozszerzyć zakres ochrony. W tym celu skontaktuj się z administratorem polisy w Twojej firmie.

Jeśli ubezpieczenie Każdy Ważny trwało nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy, możesz kontynuować swoje ubezpieczenie pod warunkiem wyrażenia przez ubezpieczającego i NNLife TUnŻiR zgody na przeniesienie praw z umowy na Ciebie. Niewymagane jest wtedy udokumentowanie zdolności do ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki pozostają na tym samym poziomie, z wyjątkiem gdy umowa będzie odnawiana po okresie 5 lat, wtedy składki ulegną zmianie.

Ponadto zawsze masz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony.

W celu indywidualnej kontynuacji należy złożyć podpisany przez pracodawcę wniosek do NNLife TUnŻiR o przeniesienie praw z umowy na nowego ubezpieczającego (do tej pory ubezpieczającym był Twój pracodawca).

USŁUGI ASSISTANCE

Usługi assistance są to dodatkowe świadczenia, dedykowane do umów dodatkowych, umożliwiające skorzystanie m.in. z konsultacji u lekarzy specjalistów, rehabilitacji, transportu medycznego.

Zakres świadczeń oraz ich limity określone są w warunkach ubezpieczenia lub szczególnych warunkach ubezpieczenia.

Usługi assistance realizują nasi Partnerzy – Ubezpieczyciele AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz Inter Parter Assistance S.A. Oddział w Polsce.

Dla umowy Każdy Ważny przygotowaliśmy łącznie osiem dedykowanych pakietów usług assistance – Asystentów.

Usługi assistance świadczone w ramach tych pakietów są dopasowane do wybranych umów. Dedykowany Asystent dodawany jest do umowy, jeśli jej suma ubezpieczenia przekroczyła kwotę, która jest podana w regulaminie promocji tej umowy.

Wyjątkiem jest Asystent Rodzica oraz Asystent Prawny. Asystent Rodzica jest dodawany zawsze do umowy Leczenie Dziecka (F), niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia. Z kolei Asystent Prawny jest przeznaczony tylko dla pracodawcy, który jest ubezpieczającym.

Aby skorzystać z usług assistance zadzwoń pod numer telefonu +48 22 591 95 23, a w przypadku Asystenta Rodzica pod numer + 48 22 575 94 15. Tam zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych lub danych osoby ubezpieczonej – jeśli zgłaszasz zdarzenie w czyimś imieniu, konsultant na infolinii poinformuje Cię o dalszych krokach.

ROSZCZENIA – Zgłaszanie zdarzeń

Zdarzenie zgłosić możesz :

 • w portalu e-roszczenie
 • e-mailem na roszczenia@nn.pl (wiadomość do 12 MB)
 • telefonicznie: +48 22 523 50 70
 • pisemnie na adres: NNLife TUnŻiR S.A., Departament Roszczeń, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Szczegóły znajdują się na stronie www.nnlife.pl/zycie, w części dotyczącej zgłaszania roszczeń. W przypadku Każdy Ważny roszczenia są obsługiwane jak dla umów indywidualnych.

BONUSY

Dla osób ubezpieczonych dostępny jest bonus w postaci bezpłatnych konsultacji lekarskich internisty albo pediatry przez telefon lub czat. Pracodawca przy zakupie ubezpieczenia otrzymuje ten bonus dla wszystkich ubezpieczonych w firmie.

Dodatkowo pracodawca w każdej firmie otrzymuje wsparcie prawne Asystenta Prawnego – dostęp do pakietu prawnych usług assistance, z których bezpłatnie może skorzystać pod numerem telefonu +48 22 591 95 23.

Abu umówić się na e-konsultację, należy zalogować się przez stronę internetową nn-polska.telemedi.co.

Przy umawianiu pierwszej e-konsultacji zakładasz konto pacjenta, uzupełniając formularz z danymi i akceptujesz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nadajesz własne hasło wykorzystywane w momencie logowania się do konta.

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji, wprowadzasz w polu Kod Vouchera numer Twojej polisy NNLife.

Po założeniu konta możesz umówić e-konsultację, wybierając  termin oraz formę kontaktu z lekarzem: chat, wideochat lub telefon. Po zatwierdzeniu warunków umawianej e-konsultacji system wyświetli w koncie dane lekarza konsultującego oraz wybraną datę, godzinę i formę kontaktu.

W sytuacjach, które uniemożliwiają logowanie przez stronę internetową możesz też korzystać z pomocy, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 307 49 94.

E-konsultacja obejmuje: przeprowadzenie wywiadu medycznego, diagnozę, wydanie zaleceń lekarskich, w tym także adekwatnych skierowań, udzielenie zaleceń terapeutycznych oraz wystawienie e-recepty.

Tak, oprócz  informacji na koncie pacjenta  otrzymasz SMS przypominający o umówionej wizycie – 30 min przed i 10 min przed.

Jeśli wybrałeś czat bądź wideo, lekarz pozostawia wiadomość o oczekiwaniu na kontakt, którą otrzymujesz w formie SMS. Logujesz się na swoje konto na portalu nn-polska.telemedi.co, wchodzisz w umówioną e-konsultację i czekasz na kontakt ze strony lekarza. W międzyczasie możesz wypełnić udostępniony wstępny kwestionariusz zdrowotny dotyczący objawów i dolegliwości, które chcesz omówić z lekarzem. W przypadku wyboru kontaktu telefonicznego nie musisz logować się na konto. Wystarczy, że odbierzesz telefon i będziesz postępować zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez system IVR. Próba kontaktu z Tobą będzie trzykrotna i każda kolejna co 3 minuty.

 • Konsultacja internisty i pediatry w godzinach 7–22 w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia,
 • konsultacja internisty w nocy w godzinach 22–7 w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

Przez 24 godziny od zakończenia e-konsultacji możesz zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące odbytej e-konsultacji – wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto, wejdziesz w zrealizowaną e-konsultację i napiszesz pytanie. Gdy lekarz odpowie, otrzymasz powiadomienie SMS z prośbą o zalogowanie się do portalu i odczytanie wiadomości.

Lekarz po zakończonej wizycie ma 1,5 godziny na wystawienie dokumentacji medycznej. Aby ją pobrać, zaloguj się do swojego konta na portalu nn-polska.telemedi.co.

 • w zakładce „Archiwum” wybierz konsultację i pobierz dokumenty albo
 • w zakładce „Dokumenty” masz zalecenia w zakładce „Otrzymane zalecenia”, a skierowania w zakładce „Otrzymane skierowania”.

Po zalogowaniu na portalu nn-polska.telemedi.co, możesz załączyć plik do e-konsultacji, na którą oczekujesz. W zakładce „Zaplanowane” należy wejść w e-konsultację, do której chcesz dodać plik, kliknąć ikonkę i wybrać plik z komputera. Dokumentację możesz także załączyć w trakcie chatu bądź wideoczatu z lekarzem.

Lekarz podczas e-konsultacji może wystawić skierowanie, które będzie dostępne do pobrania na Twoim koncie. Skierowanie można wydrukować i zrealizować w placówce realizującej badania diagnostyczne, np. w sieci ALAB Laboratoria z 15% zniżką od ceny komercyjnej. Skierowanie może być wykorzystane tylko jeden raz.

Lekarz podczas e-konsultacji może wystawić e-receptę. Wydruk elektroniczny e-recepty będzie udostępniony na Twoim koncie, dodatkowo otrzymasz kod e-recepty w wiadomości SMS, który po okazaniu w aptece jest podstawą do wykupienia leków. Uwaga! E-recepty są realizowane w aptekach na terenie Polski.