Skip Navigation

Bonusy

Otrzymasz bonus dla siebie i pracowników: konsultację lekarską przez telefon.

e-Lekarz 24

Usługa e-lekarz 24 to dostęp do platformy oferującej telefoniczne porady medyczne internisty lub pediatry przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz – przez telefon, czat czy wideo czat:

  • porozmawiać o niepokojących dolegliwościach i przyjmowanych lekach,
  • omówić z lekarzem m.in.: wyniki swoich badań,
  • zapoznać się z postawioną diagnozą oraz zaleceniami dotyczącymi postępowania terapeutycznego,
  • w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia otrzymać też skierowanie na badania i receptę na leki.

15% zniżki obejmuje całą diagnostykę laboratoryjną w sieci ALAB na skierowania z konsultacji telemedycznych.
Usługa realizowana jest przez naszego partnera Telmedicin sp. z o.o.

Dodatkowo otrzymasz pakiet usług assistance dla firmy. Dzięki nim bezpłatnie będziesz mógł skorzystać z porad z różnych dziedzin prawa.

Asystent prawny

Szybka i konkretna pomoc assistance w zakresie polskiego prawa cywilnego, prawa pracy i windykacji należności. Usługa obejmuje m.in:
- telefoniczną poradę prawną,
- przygotowanie projektów pism, umów i regulacji,
- sporządzanie opinii prawnych,
- sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty z pieczęcią windykacyjną.

Usługa assistance realizowana jest przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów wskazanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.nnlife.pl/zycie. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.