Skip Navigation

Poznajmy się

 

Co jest dla nas ważne

Zespoły w centrali
Zespoły w centrali

Odpowiedzialność

Tworząc produkty ubezpieczeniowe dla klientów w Polsce, jesteśmy w stanie zapewnić wielu ludziom bezpieczeństwo i komfort życia. Osiągnięcie tego nie byłoby możliwe bez naszych pracowników. Wiemy, jak bardzo trzeba dbać o każdego członka zespołu. Dlatego inwestujemy w kulturę organizacyjną opartą na współpracy w dobrej atmosferze, odpowiedzialności, zaufaniu i zaangażowaniu. Od pracowników i kandydatów oczekujemy działania zgodnie z taką postawą.

 

Szacunek

Etyka w biznesie to klucz do zrozumienia naszej filozofii. Stosujemy ją zarówno tworząc produkty maksymalnie dopasowane do oczekiwań naszych klientów, jak i równo traktując naszych pracowników. Stawiamy na różnorodność w zespołach. Przykładowo, w MetLife stosunek kobiet do mężczyzn jest taki sam, zarówno na stanowiskach liniowych, jak i managerskich i wynosi blisko 1 do 1. Wiemy, jak ważna jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego rozwijamy wiele programów wellness czy inicjatyw skierowanych do rodziców.

 

Rozwój

Rośnie liczba pracowników i współpracowników firmy. Od dwóch lat zwiększamy sieć naszych doradców. Wiemy, że świat się zmienia i chcemy być liderem tej zmiany. Nasi pracownicy dzięki wszechstronnej ofercie szkoleniowej, możliwości pracy przy zróżnicowanych projektach i wielu wewnętrznym inicjatywom podążają z firmą do przodu, mając możliwość rozwoju.

 

 

Co nas motwuje do pracy w MetLife

Zespoły w centrali
Zespoły w centrali
Michał
Michał, Dyrektor Departamentu Roszczeń i Reklamacji

Motywacja to dla mnie gotowość na zmiany, gotowość do działania, następnie działanie i zmienianie rzeczywistości.

Motywują mnie:

Ludzie – mój zespół i osoby, z którymi współpracuję – oni dodają mi skrzydeł dzięki swojej otwartości i zaangażowaniu, a jeżeli czasami studzą mój zapał, to motywują jeszcze bardziej - oraz klienci. Mój poziom motywacji wzrósł ostatnio do granic, gdy udało mi się dotrzeć do klienta po kilku latach Poinformować, że należne mu świadczenie nadal na niego czeka, poznać jego historię i usłyszeć satysfakcję w głosie.
Historia – MetLife istnieje od 1868 roku na świecie i od 1990 roku w Polsce – to jest ogromne doświadczenie, co ma swoje plusy, ale i minusy. Szukam jednak we wszystkim szansy na rozwój i ulepszanie naszych produktów czy procesów.
Teraźniejszość – wyzwania i rutyna, porażki i sukcesy, konieczności i przyjemności – takie zróżnicowanie nie pozwala stanąć w miejscu, a ja uwielbiam iść do przodu.
Przyszłość – ludzie i technologia – jak to wszystko zgrabnie połączyć, żeby i człowiek był syty i maszyna cała – łatwo nie jest i nie będzie, ale wyzwanie szalenie motywujące.

Julia
Julia, Kierownik ds. Rozwoju Nowego Biznesu

Constant learning inspires me and I value the challenges via which I can get the new knowledge and experience. These are the key reasons why I have been working in MetLife for the last 14 years.

The best motivation for me is the fact that in MetLife everything depends only on you, on your activity and pro activity. I always had a chance for professional development by extension of my responsibilities, taking additional projects and by getting the practice sharing from my colleagues around the world. I was able to change my position within the company to do what interests me most. Through the years I was able to build the expertise in several departments.

I like to work with passionate people and professionals. My career development was possible due to support of my managers from all levels in organization and my colleagues who were patient enough and educated me in the areas of their expertise.  People in our company make your work valuable. We have people who are great professionals, who are ready to share with you their knowledge. I do have friends both in Russia and Poland at my workplace and in several other countries as well. We like to do things together: go out or do sports, travel.

Krzysztof
Krzysztof, Learning Partner

W moim przypadku są to trzy możliwości.

Możliwość uczenia innych i uczenia się od innych. Pracuję w MetLife jako trener od ponad 3 lat i miałem okazję dzielić się swoimi doświadczeniami w sprzedaży i kontaktach z klientami z kilkuset osobami współpracującymi z naszą firmą z różnych kanałów dystrybucji. Mogłem również doskonalić swój warsztat trenerski, czerpiąc z doświadczeń i najlepszych praktyk sprzedażowych i obsługowych uczestników moich szkoleń. Od niedawna zebrane doświadczenia wykorzystuję, pracując jako ekspert w obszarze Learning & Development.
Możliwość pracy w firmie oferującej coś społecznie istotnego. W trakcie jednego z moich pierwszych szkoleń dla MetLife, jedna z uczestniczek powiedziała, że lubi pracować dla MetLife, bo wierzy w ideę ubezpieczeń na życie. Ja również wierzę w sens ubezpieczeń na życie, a ponadto wiem, że za pomocą bardzo dobrych rozwiązań, takich jakie oferuje MetLife, można zbudować solidne zabezpieczenie na różne życiowe sytuacje.
Możliwość pracy z uśmiechniętymi ludźmi. Czy atmosfera ma znaczenie? Pewnie! Dzięki tej ziemskiej da się oddychać, a dzięki tej w pracy bardziej chce się dobrze pracować. Nie mam na myśli 8 godzin opowiadania dowcipów i rozmów o swoich pasjach, ale odrobina humoru i uśmiech współpracowników są dla mnie naprawdę ważne. Mam szczęście, że tacy mnie otaczają.
Zespoły w centrali

Ocena Ryzyka i Wystawiania Polis

Zajmujemy się szacowaniem, akceptowaniem lub odrzuceniem ryzyka ubezpieczeniowego, a także czynnościami związanymi z wystawieniem polisy ubezpieczenia na życie.

 

Obsługa Klienta

Jesteśmy odpowiedzialni za obsługę klientów mających indywidualne ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie spłaty zadłużenia lub ubezpieczenie grupowe pracownicze. Wyjaśniamy i analizujemy płatności, wprowadzamy zmiany w umowach ubezpieczenia zlecanych przez klientów, informujemy o statusie umowy oraz przygotowujemy korespondencję. Realizujemy również zadania mające na celu weryfikację poziomu jakości i poprawności transakcji.

 

Roszczenia i Reklamacje

Zajmujemy się przyjmowaniem i rozpatrywaniem roszczeń z tytułu zdarzeń objętych umowami ubezpieczenia wszystkich rodzajów, współpracujemy z zewnętrznymi doradcami i placówkami medycznymi oraz obsługujemy reklamacje.

 

Telefoniczne Centrum Informacji

Naszym zadaniem jest obsługa telefoniczna klientów, wspieranie wszelkich akcji marketingowych firmy, aktualizacja danych kontaktowych oraz koordynacja rozmów z klientami.

 

Planowanie i Analizy

Zajmujemy się tworzeniem budżetów oraz rocznych planów finansowych na potrzeby organu nadzoru, przygotowaniem analiz finansowych i związanych z realizacją strategii.

 

Księgowość

Odpowiadamy za prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencję kosztów i środków trwałych, ewidencję i wycenę portfeli i jednostek uczestnictwa, obsługę rozrachunków z ubezpieczonymi.

 

Aktuariat

Do naszych zadań należy obliczanie zobowiązań i wymaganego marginesu wypłacalności, tworzenie i rozwiązywanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, projekcje i testowanie przepływów finansowych i adekwatności zobowiązań portfela ubezpieczeń, wykonywanie analiz wyników/kosztów oraz zarządzanie umowami reasekuracji biernej.

 

Zakupy i Zarządzanie Nieruchomościami

Zajmujemy się efektywną realizacją procesu zakupowego, zarządzaniem dostawcami oraz administrowaniem nieruchomościami.

 

Klient Instytucjonalny (B2B)

Odpowiadamy za realizację planów sprzedaży poprzez współpracę z klientami instytucjonalnymi (instytucje finansowe i firmy z branży telekomunikacyjnej) oraz pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy. Ponadto prowadzimy kampanie marketingu bezpośredniego do własnej bazy klientów indywidualnych oraz baz klientów partnerów biznesowych.

 

Klient Indywidualny (F2F)

Odpowiadamy za realizację planów sprzedaży w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych poprzez sieć własną oraz pośredników ubezpieczeniowych (brokerów). Ponadto zapewniamy odpowiednią jakość sprzedaży i obsługi klienta.

 

Wsparcie Sprzedaży

Administrujemy strukturami sprzedaży oraz wspieramy sprzedaż do kluczowych klientów instytucjonalnych oraz klientów indywidualnych. Odpowiadamy za zapewnienie odpowiedniej jakości procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z agentami i pośrednikami, a także za przygotowanie raportów, analiz i rekomendacji na potrzeby strategicznego zarządzania sprzedażą.

 

Audyt Wewnętrzny

Przeprowadzamy niezależne kontrole oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej, jak również raportujemy efektywność i adekwatność kontrolowanego systemu.

 

Departament Compliance

Zajmujemy się tworzeniem efektywnego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności z przepisami prawa, wytycznymi regulatorów, akcjonariusza w obszarze zgodności, prowadzimy nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Departament Prawny

Świadczymy pomoc prawną w zakresie: udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów regulacji wewnętrznych, prowadzenia spraw korporacyjnych oraz występowania przed sądami i urzędami.

 

Marketing

Prowadzimy działania w zakresie reklamy i promocji, tworzenia unikalnych ofert i korzyści dla klientów, budowania świadomości marki, cyfryzacji oraz realizacji strategii „Orientacja na Klienta”. Odpowiadamy za materiały marketingowe, analizy, badania rynkowe, public relations, kontakty z mediami, organizację imprez promocyjnych i akcji charytatywnych.

 

IT

Dbamy o utrzymanie i rozwój Systemów Informatycznych jak również zapewnienie niezawodnego i poprawnego działania infrastruktury teleinformatycznej.

 

Projekty Strategiczne

Zarządzamy projektami, programami strategicznymi i portfelem projektów. Dodatkowo odpowiadamy za politykę zarządzania ciągłością działania i koordynujemy zadania mające na celu terminowe przywrócenie działania kluczowych procesów biznesowych, usług oraz systemów w przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowości.

 

Inwestycje

Realizujemy wyznaczone cele inwestycyjne poprzez lokowanie aktywów, zarządzanie funduszami i portfelami oraz kontrolę i ocenę efektywności tego zarządzania, przygotowujemy dokumentacje inwestycyjne i raporty analityczne.

 

HR

Odpowiadamy za efektywne wspieranie biznesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji wykorzystania potencjału ludzkiego dla realizacji celów organizacji.

 

Produkt

Opracowujemy i wdrażamy strategie rozwoju produktów ubezpieczeniowych, w tym: przygotowywanie, wdrażanie oraz monitoring produktów ubezpieczeniowych, a także zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi oraz prowadzenie narzędzi produktowych (np. Rejestr Produktów).

 

Zarządzanie Ryzykiem

Tworzymy i wdrażamy efektywny system zarządzania ryzykiem oraz monitorujemy jego funkcjonowanie.

 
CSR – społeczne zaangażowanie MetLife

Od ponad 40 lat działa Fundacja MetLife, która kontynuuje długą tradycję społecznego zaangażowania MetLife.

W Polsce nasze programy są regularnie wyróżnianie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki" Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Od lat współpracujemy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i pomagamy młodym ludziom zdobywać wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym skutecznie realizują swoje zawodowe plany.

Uczestniczymy w programach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne dla dzieci z niesprawnością intelektualną i wspieramy projekty Fundacji Habitat for Humanity.
W wolontariacie dla tych organizacji z dużym zaangażowaniem uczestniczą pracownicy i agenci MetLife.