Skip Navigation

Kariera w sieci sprzedaży

W MetLife oferujemy niezależność finansową i atrakcyjne wynagrodzenie. Zapewniamy rozwój osobisty i atrakcyjną ścieżkę awansu. Sprawdź naszą propozycję i skontaktuj się z nami. 

Agent Ubezpieczeniowy Collapsed Expanded

Odkryj wyjątkowe możliwości kariery w ramach programu rozwoju zawodowego dla Agentów Ubezpieczeniowych. Zapewnimy Ci szerokie wsparcie finansowe, szkolenia abyś odniósł sukces.

Rozpoczynając współpracę z nami, otrzymujesz:

 • możliwość zbudowania własnego biznesu ubezpieczeniowego bez wkładu finansowego,
 • wiedzę i rozwój poprzez szeroki pakiet szkoleń,
 • profesjonalne doradztwo z zakresu produktów zdrowotnych, ubezpieczeniowych i finansowych, dla klientów biznesowych i indywidualnych,
 • przejrzystą ścieżkę kariery,
 • niezależność ponieważ od początku zawierasz z nami umowę agencyjną,
 • szansę na zdobycie nowego zawodu,
 • doświadczenie w międzynarodowej korporacji finansowej.
 

Oczekujemy:

 • min. średnie wykształcenie,
 • mile widziane  doświadczenie w firmie ubezpieczeniowej.
 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • lubisz ambitne cele,
 • koncentrujesz się na osiąganiu wyznaczonych celów,
 • jesteś przedsiębiorczy,
 • lubisz pracę z ludźmi,
 • cenisz niezależność,
 • szukasz nowych wyzwań,
 • chcesz zwiększyć swoje obecne dochody.
Kierownik Zespołu Collapsed Expanded

Odkryj wyjątkowe możliwości kariery w ramach programu rozwoju zawodowego dla Kierowników Zespołów. Mamy dla Ciebie nowoczesny 12, 14 lub 24-miesięczny program rozwoju, gdzie będziemy zapewniać Ci środki finansowe, szkolenia i wsparcie, abyś mógł pracować na swój  sukces jako niezależny menedżer zespołu agentów ubezpieczeniowych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • zarządzanie grupą agentów ubezpieczeniowych,
 • budowa własnego biznesu ubezpieczeniowego bez własnego wkładu finansowego,
 • rekrutacja nowych członków do zespołu,
 • prowadzenie szkoleń,
 • rozwój kompetencji i umiejętności członków zespołu,
 • wsparcie merytoryczne i operacyjne swojego zespołu.

 

W zamian zapewnimy:

 • wysoki i stabilny dochód,
 • dodatkowe benefity uzależnione od wyników,
 • ciekawą pracę w środowisku doświadczonej kadry menadżerskiej,
 • atrakcyjne szkolenia rozwojowe,
 • przejrzystą ścieżkę kariery,
 • wsparcie dyrektora agencji, coaching i pomoc rekrutacyjną.

 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz doświadczenie w pracy zespołowej,
 • jesteś osobą komunikatywną i łatwo nawiązujesz kontakty,
 • potrafisz dobrze zorganizować pracę swoją i zespołu,
 • jesteś przedsiębiorczy i zorientowany na osiąganie celów.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (w skrócie MetLife TUnŻiR) z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Na podstawie przepisów prawa możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
– zawarcia i wykonania umowy, dotyczy to również informacji o wyrokach skazujących;
– weryfikacji kompetencji oraz prowadzenia szkoleń;
– dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą umową;

Na podstawie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać dane osobowe w celu przeciwdziałania przestępstwom, w szczególności przestępstwom ubezpieczeniowym, a także w celu podejmowania działań antykorupcyjnych.

Na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać dane osobowe: szczególne, dotyczące stanu zdrowia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z tytułu umowy, świadczenia drogą elektroniczną usług powiązanych z zawartą umową na zasadach określonych odrębnymi regulaminami.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie nam danych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania przez nas obowiązków prawnych.

W jakim czasie będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie:
– zgodnym z przepisami prawa,
– obowiązywania zgody, do momentu jej wycofania,
– niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Komu możemy przekazać dane osobowe?
Możemy przekazać dane osobowe:
– podmiotom upoważnionym przez prawo, w tym przepisami oraz ustaw regulujących zasady dystrybucji ubezpieczeń oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego,
– podmiotom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi w celu wykonania umowy,
– podmiotom zewnętrznym na podstawie udzielonej zgody,
– innym podmiotom poza granicami Unii Europejskiej tj. w Stanach Zjednoczonych oraz Indii (na podstawie umów, jakie mamy z nimi zawarte). Te spółki stosują odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych. Dane przekazujemy zgodnie z treścią Standardowych Klauzul Umownych, które zatwierdziła Komisja Europejska lub innej prawnie dopuszczalnej podstawie.

Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą?
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do nich,
– ich poprawiania,
– przenoszenia danych,
– wycofania zgody na przetwarzanie,
– ograniczenia przetwarzania,
– żądania usunięcia swoich danych,
– wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celu marketingowym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych, zanim ta zgoda została wycofana.

Osoba, która udostępnia nam swoje dane ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail ido@metlife.pl.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.