Skip Navigation

Zarządzający funduszami

Tomasz Adamus

Prezes Zarządu MetLife TFI S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczynał jako makler papierów wartościowych oraz analityk. W latach 2000-2006 był zatrudniony w Grupie AIG (PTE i Asset Management), gdzie pracował m.in. na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji. Przez ponad 5 lat związany był z Grupą Credit Suisse. W Credit Suisse Asset Management pełnił kluczowe funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Inwestycyjnego. Pracę w MetLife TFI rozpoczął w maju 2013 roku.

Dwukrotny laureat „Złotego Portfela” w kategoriach funduszy akcyjnych, nagrody przyznawanej przez Gazetę Giełdy Parkiet. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych oraz kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA).

Jest absolwentem Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2002-2004 studiował na zaocznym studium doktoranckim Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowym Studium Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie matematyki ubezpieczeniowej. Posiada dyplom Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Karsznia

Dyrektor, Zarządzający Portfelami Akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej,  kierunek Finanse i Bankowość (2004 r.). Stypendysta DAAD na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Mainz w ramach programu studiów niemieckojęzycznych, organizowanego przez Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH w latach 1999-2001. W trakcie studiów odbywał również staże w kraju oraz zagranicą (KPMG, Lafarge).

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2004 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. na stanowisku Analityka, a następnie Zarządzającego Portfelami Akcji, będąc współodpowiedzialnym m.in. za część akcyjną funduszy inwestycyjnych PKO/Credit Suisse oraz portfeli inwestycyjnych zarządzanych w ramach usługi asset management. Od grudnia 2011 r. do czerwca 2014 r. zatrudniony na stanowisku Senior Managera w strukturach Erste Group Bank AG, gdzie zajmował się rozwojem działalności w zakresie obligacji korporacyjnych.

Do MetLife TFI dołączył w lipcu 2014 r. jako Dyrektor, Zarządzający Portfelami Akcji odpowiedzialny za część akcyjną funduszy MetLife FIO Parasol Krajowy oraz MetLife SFIO Parasol Światowy.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 227 oraz kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA).

Krzysztof Bednarczyk

Dyrektor, Zarządzający Portfelami Dłużnymi

Absolwent Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Inwestycyjnego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska).

Z rynkiem finansowym związany od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Energetyki S.A. jako Corporate Desk Dealer, następnie jako Zarządzający Płynnością Banku oraz Fixed Income Dealer.

W latach 1999-2002 pracował w TUiR Warta S.A. na stanowisku Głownego Specjalisty ds. Lokat. Od 2002 roku pełnił funkcję Zarządzającego Portfelami kolejno w Warta Asset Management S.A. oraz KBC TFI S.A. W latach 2008-2010 zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami oraz portfelami dłużnymi. Od marca 2010 do czerwca 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim IDMSA na stanowisku Zarządzającego Aktywami. Od lipca 2011 przez 3 lata zarządzał funduszami pieniężnymi oraz obligacji skarbowych i korporacyjnych w Opera TFI. Ostatnio związany z Raiffeisen Bank Polska gdzie na stanowisku Senior Dealera-Eksperta odpowiadał za zarządzanie bankowymi portfelami obligacji.

Do MetLife TFI dołączył w czerwcu 2016 r. jako Dyrektor, Zarządzający Portfelami Dłużnymi odpowiedzialny za część dłużną funduszy MetLife FIO Parasol Krajowy oraz MetLife SFIO Parasol Światowy.

Izabela Owczarek

Zarządzająca Portfelami Dłużnymi

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Z rynkiem finansowym związana od 2000 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Ścieżkę kariery rozpoczęła od pracy w Citibanku (Poland) S.A., a następnie w banku połączonym z Bankiem Handlowym S.A. w zespole obsługi inwestorów, gdzie odpowiadała za pozyskiwanie i obsługę klientów instytucjonalnych, głównie w zakresie instrumentów stopy procentowej. Od października 2002 roku do czerwca 2007 była zatrudniona w Banku BPH S.A. w zespole obsługi inwestorów oraz produktów strukturyzowanych.

W sierpniu 2007 roku podjęła pracę w Londynie w ABN Amro NV na stanowisku Associate Director, obsługując klientów instytucjonalnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie szeroko pojętych instrumentów inwestycyjnych i pochodnych. Po fuzji ABN Amro NV z Royal Bank of Scotland objęła stanowisko Vice President, skupiając się na oferowaniu wyspecjalizowanych rozwiązań w zakresie finansowania walutowego, zarządzania bilansem, Bazylei III, czy Solvency II.

Do MetLife dołączyła po powrocie do Polski w maju 2015 roku, obejmując stanowisko Zarządzającego Portfelem Własnym w spółkach z grupy: MetLife TUnŻiR, MetLife TFI oraz MetLife PTE. Od stycznia 2019, jako Zarządzający Portfelem Dłużnym, jest współodpowiedzialna za część dłużną funduszy MetLife FIO Parasol Krajowy oraz MetLife SFIO Parasol Światowy.