Skip Navigation

Zarządzający funduszami

Tomasz Adamus

Prezes Zarządu Nationale-Nederlanden TFI S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczynał jako makler papierów wartościowych oraz analityk. W latach 2000-2006 był zatrudniony w Grupie AIG (PTE i Asset Management), gdzie pracował m.in. na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji. Przez ponad 5 lat związany był z Grupą Credit Suisse. W Credit Suisse Asset Management pełnił kluczowe funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Inwestycyjnego. Pracę w Nationale-Nederlanden TFI (wcześniej MetLife TFI) rozpoczął w maju 2013 roku.

Dwukrotny laureat „Złotego Portfela” w kategoriach funduszy akcyjnych, nagrody przyznawanej przez Gazetę Giełdy Parkiet. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych oraz kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA).

Jest absolwentem Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2002-2004 studiował na zaocznym studium doktoranckim Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowym Studium Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie matematyki ubezpieczeniowej. Posiada dyplom Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Karsznia

Dyrektor, Zarządzający Portfelami Akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej,  kierunek Finanse i Bankowość (2004 r.). Stypendysta DAAD na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Mainz w ramach programu studiów niemieckojęzycznych, organizowanego przez Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH w latach 1999-2001. W trakcie studiów odbywał również staże w kraju oraz zagranicą (KPMG, Lafarge).

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2004 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. na stanowisku Analityka, a następnie Zarządzającego Portfelami Akcji, będąc współodpowiedzialnym m.in. za część akcyjną funduszy inwestycyjnych PKO/Credit Suisse oraz portfeli inwestycyjnych zarządzanych w ramach usługi asset management. Od grudnia 2011 roku do czerwca 2014 roku zatrudniony na stanowisku Senior Managera w strukturach Erste Group Bank AG, gdzie zajmował się rozwojem działalności w zakresie obligacji korporacyjnych.

Do Nationale-Nederlanden TFI (wcześniej MetLife TFI) dołączył w lipcu 2014 roku jako Dyrektor Zarządzający Portfelami Akcji odpowiedzialny za część akcyjną funduszy Nationale-Nederlanden FIO oraz Nationale-Nederlanden SFIO.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 227 oraz kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA).

Izabela Owczarek

Zarządzająca Portfelami Dłużnymi

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Z rynkiem finansowym związana od 2000 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Ścieżkę kariery rozpoczęła od pracy w Citibanku (Poland) S.A., a następnie w banku połączonym z Bankiem Handlowym S.A. w zespole obsługi inwestorów, gdzie odpowiadała za pozyskiwanie i obsługę klientów instytucjonalnych, głównie w zakresie instrumentów stopy procentowej. Od października 2002 roku do czerwca 2007 roku była zatrudniona w Banku BPH S.A. w zespole obsługi inwestorów oraz produktów strukturyzowanych.

W sierpniu 2007 roku podjęła pracę w Londynie w ABN Amro NV na stanowisku Associate Director, obsługując klientów instytucjonalnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie szeroko pojętych instrumentów inwestycyjnych i pochodnych. Po fuzji ABN Amro NV z Royal Bank of Scotland objęła stanowisko Vice President, skupiając się na oferowaniu wyspecjalizowanych rozwiązań w zakresie finansowania walutowego, zarządzania bilansem, Bazylei III, czy Solvency II.

Do Nationale-Nederlanden (wcześniej MetLife) dołączyła po powrocie do Polski w maju 2015 roku, obejmując stanowisko Zarządzającego Portfelem Własnym w spółkach z grupy: TUnŻiR, TFI oraz PTE. Od stycznia 2019 r., jako Zarządzający Portfelem Dłużnym, jest współodpowiedzialna za część dłużną funduszy Nationale-Nederlanden FIO oraz Nationale-Nederlanden SFIO.

Adam Szymko

Zarządzający Portfelami Dłużnymi

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. Stypendysta Delft University of Technology (Holandia), gdzie ukończył kurs z zaawansowanej inżynierii ryzyka kredytowego.

W latach 2017-2022 był zarządzającym w Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), gdzie odpowiadał za fundusze obligacji, w tym fundusze obligacji rynków wschodzących i rejonu CEE.

Od 2016 do2017 był zarządzającym w BPS TFI. Zdobył również doświadczenie w branży management consulting – w latach 2014-2016 brał udział w projektach konsultingowych związanych m.in. z analizą i wyceną egzotycznych instrumentów pochodnych, oceną projektów gospodarczych, stress-testami ryzyka kredytowego i wyceną przedsiębiorstw.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 490 oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Do Nationale-Nederlanden TFI (wcześniej MetLife TFI) dołączył w sierpniu 2022, obejmując stanowisko Zarządzającego Portfelami Dłużnymi.