Skip Navigation

MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

W ramach Subfunduszu:
  • aktywa lokujemy głównie na rynku polskim w dłużne papiery wartościowe, z czego co najmniej 30% w obligacje skarbowe,
  • w skład portfela wchodzą również obligacje przedsiębiorstw oraz depozyty,
  • przeciętnie 30% aktywów inwestujemy w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Typ subfunduszu: mieszany krajowy

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 60% FTSE PGBI, 21% WIG20, 9% mWIG40, 10% WIBID 1-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 2,20%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej