Skip Navigation

MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Subfundusz Obligacji Światowych

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy co najmniej 60% w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, lokujących swoje aktywa na rynku światowym, głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, emitowane przez rządy, międzynarodowe instytucje finansowe, spółki i inne podmioty,
  • do 40% aktywów trzymamy w środkach płynnych,
  • ograniczamy ryzyko walutowe związane ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: dłużny zagraniczny

Region inwestowania: świat

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 1,00%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej