Skip Navigation

MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych

Subfundusz Obligacji Skarbowych

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy nie mniej niż 67% aktywów w skarbowe dłużne papiery wartościowe,
  • maksymalny udział pozostałych instrumentów dłużnych w tym obligacji przedsiębiorstw nie może przekroczyć 33% aktywów,
  • udział lokat w zagraniczne instrumenty dłużne wynosi maksymalnie 30%.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Typ subfunduszu: dłużny krajowy

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 90% FTSE PGBI, 10% WIBID 1-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 1,45%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej