Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek

MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek

W ramach Subfunduszu:
  • w akcje inwestujemy nie mniej niż 70% wartości aktywów, z czego wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 30% aktywów, 
  • akcje średnich spółek mWIG40 stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej portfela,
  • przeciętna alokacja w instrumentach akcyjnych zbliżona jest do 90%, natomiast pozostałą część lokujemy zwykle na krótkoterminowych lokatach bankowych lub trzymamy  na rachunkach bieżących.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Typ subfunduszu: akcyjny krajowy

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 90% mWIG40, 10% WIBID 1-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,0%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej