Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek działających, bądź mających siedzibę w krajach rynków wschodzących,
  • do 20% aktywów lokujemy w środki płynne,
  • ograniczamy ryzyko walutowe związane ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych.
  • nasze inwestycje ukierunkowane są na regiony geograficzne takie jak: Azja, Europa Środkowo-Wschodnia oraz Ameryka Łacińska.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: akcyjny zagraniczny

Region inwestowania: Świat

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,0%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej