Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Polskich

MetLife Subfundusz Akcji Polskich

W ramach Subfunduszu:
  • od 66% do 100% wartości aktywów inwestujemy w akcje polskich spółek,
  • nasze inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% zgromadzonych aktywów,
  • pozostałą część środków lokujemy na krótkoterminowych lokatach bankowych lub trzymamy na rachunkach bieżących,
  • możemy inwestować w instrumenty ETF lub kontrakty terminowe.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: akcyjny krajowy

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 50% WIG20, 40% mWIG40, 10% WIBID 1-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,0%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej