Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa

Subfundusz Akcji Nowa Europa

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy w instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji Europy Centralnej, w szczególności Warszawy, Budapesztu, Pragi oraz Rosji i Turcji,
  • poziom zaangażowania w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji nie może być mniejszy niż 66%,
  • w skład instrumentów dających ekspozycję na rynki akcji wchodzą: akcje, exchange-traded funds (ETF) na indeksy akcji, kwity depozytowe, prawa do akcji, kontrakty terminowe na indeksy akcji,
  • średnio 10% aktywów inwestujemy w środki płynne,
  • całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, nie może przekraczać 34% zgromadzonych aktywów.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: akcyjny regionalny

Region inwestowania: Europa Centralna

Benchmark: 56% CECE, 22% RDX, 22% ISE30

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,0%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej