Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek

MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy przede wszystkim w akcje małych spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80,
  • inwestycje w akcje stanowią co najmniej 66% aktywów, natomiast pozostałą część lokujemy na krótkoterminowych lokatach bankowych lub rachunkach bieżących,
  • akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej aktywów.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: akcyjny krajowy

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 90% sWIG80, 10% WIBID 1M

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,00%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej