Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy średnio 90% aktywów w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji,
  • całkowita wartość inwestycji w instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji nie jest niższa niż 66% wartości aktywów,
  • dla zapewniania płynności średnio 10% wartości aktywów inwestujemy w dłużne papiery wartościowe, obligacje przedsiębiorstw oraz depozyty lub trzymane jest na rachunkach bieżących.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Typ subfunduszu: akcyjny regionalny

Region inwestowania: Europa Centralna

Benchmark: 40% CECE, 20% PX, 15% ISE30, 10% RDX, 5% WIG20, 10% WIBID 1-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,0%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej