Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy co najmniej 80% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w rejonie Azji,
  • do 20% aktywów lokujemy w środki płynne,
  • ograniczamy ryzyko walutowe związane ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych,
  • nasze inwestycje ukierunkowane są na kontynent azjatycki, przede wszystkim Chiny i Indie, a także Hongkong, Tajwan, Koreę oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej poza Japonią.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: akcyjny zagraniczny

Region inwestowania: Azja Południowo-Wschodnia

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,0%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej