Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji

MetLife Subfundusz Akcji

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy przede wszystkim w akcje polskich spółek,
  • akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% zgromadzonych aktywów,
  • zaangażowanie w akcje może wahać się od 66% do 100% wartości aktywów,
  • przeciętna alokacja w instrumentach akcyjnych zbliżona jest do 100%, natomiast pozostałą część lokujemy zwykle na krótkoterminowych lokatach bankowych lub trzymamy na rachunkach bieżących.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Typ subfunduszu: akcyjny krajowy

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 70% WIG20, 30% mWIG40

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,0%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej