Skip Navigation

Jak kupić fundusze TFI

Jak mogę kupić jednostki uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych? Zwiń Rozwiń

Krok 1: 

Umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem lub odwiedź jeden z Punktów Obsługi Klienta, gdzie uzyskasz niezbędne informacje oraz złożysz dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika MetLife Funduszy Inwestycyjnych. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.

Krok 2: 

Udaj się do banku i wyślij przelew na rachunek bankowy Subfunduszu, do którego złożyłeś wcześniej dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika. Wypełnij polecenie przelewu, koniecznie podając następujące informacje:

  • pełna nazwa Subfunduszu, w którym chcesz otworzyć Rachunek Uczestnika,
  • numer rachunku bankowego Subfunduszu.

W polu „opisu przelewu” wpisz:

nazwę Dystrybutora (firmy), u którego przedstawiciela złożyłeś dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika (patrz: Krok 1),

PESEL,

swoje imię i nazwisko.

Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowe

W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie otwarcia Rachunku Uczestnika i nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Aby dokonać kolejnej wpłaty na otwarty wcześniej Rachunek Uczestnika, nie musisz już spotykać się z naszym przedstawicielem ani odwiedzać Punktu Obsługi Klienta. Wystarczy, że udasz się do banku i wyślesz przelew na rachunek bankowy Subfunduszu, w którym posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika, podając następujące informacje:

  • pełna nazwa Subfunduszu, w którym posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika,
  • numer rachunku bankowego Subfunduszu.

W polu „opis przelewu” wpisz:

numer Twojego Rachunku Uczestnika (otrzymałeś go na potwierdzeniu otwarcia Rachunku i nabycia Jednostek Uczestnictwa),

swoje imię i nazwisko.

W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie dokonanej wpłaty oraz informację o stanie Twojego Rachunku Uczestnika.

Uwaga: jeśli posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika w jednym (którymkolwiek) z Subfunduszy zarządzanych przez MetLife TFI S.A., na którym znajdują się Jednostki Uczestnictwa, możesz nabywać Jednostki Uczestnictwa pozostałych Subfunduszy MetLife TFI S.A. również za pomocą bezpośrednich przelewów bankowych. Wypełniasz wtedy przelew według powyższego wzoru, podając w polu opisu nazwę Dystrybutora, numer PESEL oraz swoje imię i nazwisko.

Gdzie mogę kupić jednostki uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych? Zwiń Rozwiń

Jednostki uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych można nabywać:

  • w placówkach naszych dystrybutorów,
  • u wybranych agentów MetLife,
  • w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonego przez ProService Finteco obsługującego MetLife Fundusze Inwestycyjne, ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście C, IV piętro), 02-673 Warszawa, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00,
  • przez internet po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń za pośrednictwem internetu,
  • za pośrednictwem telefonu po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń telefonicznych.
W jaki sposób mogę wpłacać pieniądze na zakup jednostek uczestnictwa? Zwiń Rozwiń

Wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa mogą być dokonywane zarówno w formie gotówkowej (u wybranych dystrybutorów), jak i bezgotówkowej w formie przelewu bankowego, ponieważ nie wszyscy dystrybutorzy prowadzą obsługę kasową. 

Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowej

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz pomocy