Skip Navigation

Fundusze inwestycyjne

Inwestuj swoje środki finansowe, bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów od inwestycji.

Fundusze dłużne

Inwestuj pieniądze w fundusze o stabilnym potencjale wzrostu, w ramach których inwestujemy przede wszystkim w obligacje i inne papiery dłużne lub instrumenty rynku pieniężnego.

Fundusze mieszane

Inwestuj w fundusze cechujące się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, w ramach których łączymy inwestycje w obligacje oraz akcje.

Fundusze akcji polskich i regionalnych

Inwestuj środki w fundusze cechujące się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, ale również potencjałem na wyższy zysk. Oferujemy fundusze skupiające się na akcjach polskich oraz europejskich.

Fundusze akcji światowych

Zdywersyfikuj swoje inwestycje dzięki funduszom lokującym na światowych rynkach.

Notowania funduszy inwestycyjnych

Zobacz aktualne wyceny funduszy inwestycyjnych

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

Więcej

Zarządzający funduszami

Dowiedz się, kto zarządza naszymi funduszami inwestycyjnymi.

Jak kupić fundusze inwestycyjne

Dowiedz się w jaki sposób możesz kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych