Skip Navigation

Zarządzający funduszami PTE

Krzysztof Kożuchowski

Członek Zarządu MetLife PTE S.A., Dyrektor Departamentu Inwestycji

Doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach finansowych. W latach 1993-1996  był odpowiedzialny za zarządzanie płynnością w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz brał udział w operacjach otwartego rynku organizowanych przez NBP. Następnie, do 1998 roku, pracował w ING Banku na stanowisku Senior dealer obligacji skarbowych i był odpowiedzialny za organizację komórki zajmującej się obrotem obligacjami skarbowymi na rynku krajowym i z inwestorami zagranicznymi. W latach 1998 – 2005 był Dyrektorem Departamentu Skarbu banku Citi-Handlowy.  Od  2005 roku pełnił funkcję zastępcy  dyrektora inwestycyjnego w NN Investment Partners TFI i odpowiadał  za wyniki lokalnie zarządzanych funduszy w stosunku do benchmarków i wyników funduszy konkurencyjnych. Był też członkiem komitetu ALCO dla działalności ubezpieczeniowej grupy Nationale Netherlanden w Polsce. W MetLife PTE rozpoczął pracę w sierpniu 2017 roku.

Posiada dyplom MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie/University of Minnesota.

Piotr Grzeliński

Zarządzający Aktywami

Od 2010 związany z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, gdzie odbywał staż po zakończeniu projektu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi. Od września 2010 roku pełnił funkcję analityka akcji, a od grudnia 2013 roku jest zarządzającym aktywami. Od stycznia 2017 roku odpowiada za portfel otwartego funduszu emerytalnego. Od sierpnia 2018 roku odpowiada za portfel dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał wcześniej w BPH TFI (2008) oraz Raiffeisen Bank Polska (2007).

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek Informatyka i Ekonometria. Studiował również na Uniwersytecie Tampere (Finlandia) - finanse behawioralne oraz audyt i systemy kontrolingowe - studia w ramach programu Socrates-Erasmus.

Radosław Woźnicki

Zarządzający Aktywami

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Narodowym Banku Polskim (2015) i Erste Securities Dom Maklerski (2016). W latach 2016-2018 pełnił funkcję analityka inwestycyjnego w Trigon TFI. W latach 2018-2020 pełnił funkcję analityka sektorowego oraz tradera w PZU PTE „Złota Jesień”. W latach 2020-2021 pełnił funkcję analityka sektorowego w PFR TFI w projekcie PPK.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunek Finanse i Rachunkowość. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów na SGH.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 550) oraz maklera papierów wartościowych (nr 2975).