Skip Navigation

OFE

Drodzy Klienci,

Rada Ministrów kontynuuje prace nad zmianami w systemie emerytalnym, w tym przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i przeniesienie zgromadzonych tam środków na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Wejście w życie nowych przepisów nastąpi dopiero po zatwierdzeniu stosownych aktów prawnych przez parlament i podpisaniu ich przez Prezydenta RP.

Projekt ustawy, z uwagami do projektu,  jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Informujemy, że zmiany zaproponowane w projekcie ustawy nie nakładają na członków OFE konieczności żadnych działań, aby przenieść środki na IKE. Proces ten przebiegnie automatycznie.

Na bieżąco będziemy zamieszczać dalsze dostępne informacje, ważne dla naszych klientów.

Dołącz do jednego z największych funduszy emerytalnych w Polsce.
  • Jeśli jesteś już w innym OFE, możesz zmienić fundusz na MetLife w miesiącach transferowych, czyli w lutym, maju, sierpniu lub listopadzie. Aby zostać członkiem MetLife OFE w najbliższym miesiącu transferowym, umowę z nami zawierasz najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy.
  • Możesz przystąpić do OFE w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, gdy po raz pierwszy zostajesz zgłoszony przez pracodawcę do systemu ubezpieczeń społecznych. Twoja składka emerytalna trafi wtedy zarówno do OFE (2,92%), jak i do ZUS (16,6%). Jeśli tego nie zrobisz, to całość składki (19,52%) trafi do ZUS, z czego 7,3% będzie ewidencjonowane na Twoim indywidualnym subkoncie.
 
 
Najlepsze wyniki na rynku
Najlepsze wyniki na rynku

Od lat jesteśmy liderem wśród otwartych funduszy emerytalnych. MetLife OFE uzyskał najwyższą stopę zwrotu 62,442% za 10 lat (30.09.2009 - 30.09.2019) i 12,047% za 5 lat (30.09.2014 - 30.09.2019) według Informacji Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanej 31.10.2019 r.

 
Cel inwestycyjny
Cel inwestycyjny

Naszym celem jest maksymalny stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat w długim okresie. Inwestujemy głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część aktywów lokujemy za granicą, a także w inne udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.

 
Decyduj ZUS czy OFE
Decyduj ZUS czy OFE

Sam decydujesz, czy Twoje składki trafią do OFE i ZUS (2,92% do OFE i 16,6% do ZUS) czy tylko do ZUS (19,52%). Możesz to zrobić w wyznaczonych co cztery lata tzw. oknach transferowych. Najbliższe to kwiecień – lipiec 2020 rok.

 
Notowania OFE

Dokumenty, dodatkowe informacje