Skip Navigation

OFE

Zadbaj o swoją przyszłość i odkładaj na emeryturę z MetLife

Dołącz do jednego z największych funduszy emerytalnych w Polsce.
  • Jeśli jesteś już w innym OFE, możesz zmienić fundusz na MetLife w miesiącach transferowych, czyli w lutym, maju, sierpniu lub listopadzie. Aby zostać członkiem MetLife OFE w najbliższym miesiącu transferowym, umowę z nami zawierasz najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy.
  • Możesz przystąpić do OFE w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, gdy po raz pierwszy zostajesz zgłoszony przez pracodawcę do systemu ubezpieczeń społecznych. Twoja składka emerytalna trafi wtedy zarówno do OFE (2,92%), jak i do ZUS (16,6%). Jeśli tego nie zrobisz, to całość składki (19,52%) trafi do ZUS, z czego 7,3% będzie ewidencjonowane na Twoim indywidualnym subkoncie.
 
 
Najlepsze wyniki na rynku
Najlepsze wyniki na rynku

Od lat jesteśmy liderem wśród otwartych funduszy emerytalnych. MetLife OFE uzyskał najwyższą stopę zwrotu 78,302% i 24,627% za 10 lat (30.09.2008 - 28.09.2018) i 5 lat (30.09.2013 - 28.09.2018), a również drugie miejsce ze stopą zwrotu 20,918% za 3 lata (30.09.2015 – 28.09.2018), według Informacji Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanej 30.10.2018.

 
Cel inwestycyjny
Cel inwestycyjny

Naszym celem jest maksymalny stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat w długim okresie. Inwestujemy głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część aktywów lokujemy za granicą, a także w inne udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.

 
Decyduj ZUS czy OFE
Decyduj ZUS czy OFE

Sam decydujesz, czy Twoje składki trafią do OFE i ZUS (2,92% do OFE i 16,6% do ZUS) czy tylko do ZUS (19,52%). Możesz to zrobić w wyznaczonych co cztery lata tzw. oknach transferowych. Najbliższe to kwiecień – lipiec 2020 rok.

 
Notowania OFE

Dokumenty, dodatkowe informacje