Skip Navigation

Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Oszczędzaj na emeryturę z ulgą podatkową

IKE i IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emertytalnym

Pomnażaj swoje pieniądze bez podatku:

●     powiększ swoją emeryturę;

●     nie płać podatku od zysków kapitałowych;

●     skorzystaj z ulg podatkowych.

Dodatkowa emerytura
Dodatkowa emerytura

Zapewnisz sobie dodatkowe pieniądze na emeryturze, niezależne od ZUS i OFE.

 
Oszczędność
Oszczędność

Korzystasz z ulg podatkowych, czyli nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, odliczasz od podstawy opodatkowania wpłaty na IKZE, nie płacisz podatku od wypłat z IKE po osiągnięciu 60 lat. Od wypłat z IKZE płacisz tylko 10% podatku po osiągnięciu 65 lat.

 
Elastyczność
Elastyczność

Oszczędzasz w dogodnym dla siebie momencie. Możesz wpłacać dowolne kwoty do wysokości rocznych limitów.

 
Dziedziczenie

W razie śmierci zgromadzone pieniądze przekażemy osobom, które wskazałeś.  

 
Notowania DFE

Zobacz aktualną wycenę Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych

Policz IKE

Skorzystaj z naszego kalkulatora IKE

Policz IKZE

Skorzystaj z naszego kalkulatora IKZE

Załóż Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

PROMOCJA do 31.12.2019 - konto bez opłat od składki

Załóż Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

PROMOCJA do 31.12.2019 - konto bez opłat od składki

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegóły umowy, takie jak: warunki wypłaty zgromadzonych środków, wysokość opłat i prowizji pobieranych przez MetLife PTE S.A. zawarte są w Statucie Funduszu. MetLife PTE S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Statucie Funduszu celu inwestycyjnego, a dane historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Członek Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyka związanego z przystąpieniem do Funduszu oraz pozostawaniem Członkiem Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym MetLife DFE.