Skip Navigation

Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Oszczędzaj na emeryturę z ulgą podatkową

IKE i IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym

Pomnażaj swoje pieniądze bez podatku:

●     powiększ swoją emeryturę,

●     nie płać podatku od zysków kapitałowych,

●     skorzystaj z ulg podatkowych.

Dodatkowa emerytura

Dodatkowa emerytura

Zapewnisz sobie dodatkowe pieniądze na emeryturze, niezależne od ZUS i OFE.

 
Oszczędność

Oszczędność

Korzystasz z ulg podatkowych, czyli nie płacisz podatku od zysków kapitałowych, odliczasz od podstawy opodatkowania wpłaty na IKZE, nie płacisz podatku od wypłat z IKE po osiągnięciu 60 lat. Od wypłat z IKZE płacisz tylko 10% podatku po osiągnięciu 65 lat.

 
Elastyczność

Elastyczność

Oszczędzasz w dogodnym dla siebie momencie. Możesz wpłacać dowolne kwoty do wysokości rocznych limitów.

 

Dziedziczenie

W razie śmierci zgromadzone pieniądze przekażemy osobom, które wskazałeś.  

 

Limit wpłat

Maksymalny limit  rocznych wpłat w 2022 na  IKE i IKZE  

IKE

Wpłata na IKE jest niezależna od Twoich zarobków i odpowiada 3–krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Roczny lmit wpłat na IKE w wynosi 17 766 zł

IKZE

Wpłata na IKZE jest niezależna od Twoich zarobków i odpowiada 1,2–krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; roczny limit wpłat na IKZE wynosi 7 106,40 zł.

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, limit jest wyższy i wynosi 1,8–krotności. W tym wypadku maksymalnie możesz wpłacić 10 659,60 zł, gdy złożysz oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, zawierające wszystkie wymagane dane identyfikacyjne, prosimy wysłać pocztą na adres:

ProService Finteco Sp. z o.o.
Agent Transferowy dla MetLife OFE i MetLife DFE
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa

Zmiana danych kontaktowych obsługi spraw dotyczących DFE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 maja 2021 r. nastąpiło połączenie Moventum Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana), pełniącej funkcję Agenta Transferowego dla MetLife OFE i MetLife DFE, z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).
Po połączeniu będzie funkcjonowała jedna nazwa ProService Finteco Sp. z o.o.

W sprawach związanych z członkostwem w MetLife DFE prosimy o kontakt:

        ProService Finteco Sp. z o.o.
        Agent Transferowy dla MetLife OFE i MetLife DFE
        ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Notowania DFE

Zobacz aktualną wycenę Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych

Policz IKE

Skorzystaj z naszego kalkulatora IKE

Policz IKZE

Skorzystaj z naszego kalkulatora IKZE

Załóż Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Załóż Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegóły umowy, takie jak: warunki wypłaty zgromadzonych środków, wysokość opłat i prowizji pobieranych przez MetLife PTE S.A. zawarte są w Statucie Funduszu. MetLife PTE S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Statucie Funduszu celu inwestycyjnego, a dane historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Członek Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyka związanego z przystąpieniem do Funduszu oraz pozostawaniem Członkiem Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym MetLife DFE.