Skip Navigation

Zadbaj o emeryturę

Zdecyduj jaka ma być Twoja przyszłość. Zapewnij sobie środki na realizację planów.

Gwarantowana Emerytura+

Zaplanuj swoją emeryturę już dziś, zwłaszcza jeśli:

  • masz własną firmę, osiągasz wysokie dochody, a płacisz niskie składki na emeryturę do ZUS,
  • pracujesz na etacie, osiągasz wysokie dochody i chcesz, jak najlepiej ulokować swoje pieniądze,
  • osoba, która towarzyszy Ci każdego dnia, nie pracuje zawodowo i nie może liczyć na emeryturę z ZUS.
Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia

Sam decydujesz o wysokości dodatkowej emerytury, może to być nawet 12 tys. zł miesięcznie.

 
Dożywotnia wypłata

Dożywotnia wypłata

Masz gwarancję dożywotniej wypłaty, nie krócej niż 15 lat. Jeśli okres wypłaty będzie krótszy niż 15 lat, to miesięczne świadczenie wypłacimy do końca tego okresu bliskiej Ci osobie.

 
Ochrona życia i zdrowia

Ochrona życia i zdrowia

Przyspieszymy wypłatę świadczenia w razie całkowitego i trwałego inwalidztwa po wypadku. Twoje życie chronimy przez cały czas trwania polisy.

 

W trosce o najbliższych

Możesz kupić polisę dla siebie, ale też dla bliskiej Ci osoby, aby zapewnić jej dodatkową emeryturę.

 
Notowania Gwarantowanej Emerytury+

Umowy dodatkowe

Sprawdź, jak możesz rozszerzyć to ubezpieczenie

Więcej

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 t.j.) (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby NNLife było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.