MetLife - MetLife w Polsce

MetLife w Polsce

Ubezpieczenia, emerytury, inwestycje

W Polsce MetLife rozpoczął działalność w 1990 r. jako pierwsze na polskim rynku polskim towarzystwo ubezpieczeń na życie i reasekuracji z udziałem kapitału zagranicznego. Oferuje ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne oraz inwestycyjne.

Spółki

 

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. – MetLife TUnŻiR S.A.

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa


Telefoniczne Centrum Informacji: (48) 22 523 50 70, pn. - śr. godz. 9.00- 17.00, czw. - pt. godz. 8.00-16.00

faks: (48) 22 523 54 44

e-mail: lifeinfo@metlife.pl

 

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – MetLife PTE S.A.

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa


Telefoniczne Centrum Informacji: (48) 22 523 50 70, pn. - śr. godz. 9.00- 17.00, czw. - pt. godz. 8.00-16.00

faks: (48) 22 622 16 66

e-Formularz kontaktowy

e-mail: pteinfo@metlife.pl

 

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – MetLife TFI S.A.

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Dział Obsługi Klienta Infolinia: 801 588 185 i (48) 22 588 18 57 dla telefonów komórkowych

faks: (48) 22 523 57 11

e-mail: funduszeinfo@metlife.pl

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>