Skip Navigation

MetLife PTE S.A. zmienia się w NNLife PTE S.A.

Od 12 października 2022 MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działa pod nazwą NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. i posługuje się nowym logotypem. 13 października 2022 zmienią się również nazwy zarządzanych przez nas funduszy – MetLife OFE na NNLife OFE i MetLife DFE na NNLife DFE.

Dlaczego MetLife PTE S.A. zmieniło nazwę na NNLife PTE S.A.?

Od kwietnia 2022 należymy do Grupy NN, która w Polsce jest właścicielem spółek Nationale-Nederlanden i Notus Finanse S.A. Stąd zmiana naszej nazwy i logo.

 

Co się zmienia oprócz logo i nazwy MetLife PTE S.A.?

Nazwy funduszy

13 października 2022 nazwy Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zarządzanych przez MetLife PTE S.A. – z MetLife OFE na NNLife OFE oraz MetLife DFE na NNLife DFE.

Administrator danych osobowych

12 października 2022 zmieniła się nazwa administratora danych osobowych. Jest nim NNLife PTE S.A., a nie MetLife PTE S.A. To zmiana formalna, która nie wpływa na sposób przetwarzania danych osobowych klientów.

Dokumenty

Statuty, kluczowe informacje dla członków funduszy i osób przystępujących do funduszy oraz inne dokumenty funduszy zmieniają się w zakresie nazwy spółki i nazw funduszy.

Strona internetowa

Strona działa pod adresem www.nnlife.pl/emerytura. Strona pod adresem www.metlife.pl będzie aktywna do 19 października 2022.

Adres e-mail

Zmienia się na pteinfo@nn.pl. Dotychczasowy adres będzie aktywny do 21 października 2022.

Wiadomości e-mail

Do 21 października 2022 e-maile kierowane na adresy z rozszerzeniem @metlife.pl będą automatycznie przekierowywane na adres odbiorcy w domenie @nn.pl.

W przypadku e-maili kierowanych do NNLife PTE S.A. (wcześniej MetLife PTE S.A.) odpowiedź zostanie udzielona z adresów agenta transferowego z domeny @psfinteco.pl lub bezpośrednio z adresu z rozszerzeniem @nn.pl. Po 21 października 2022 adresy mailowe z domeną @metlife.pl przestaną działać i pozostaną tylko te w domenie @nn.pl.

Co pozostaje bez zmian?

Kontakt

Formy kontaktu z naszą firmą nie zmieniają się. Kontakt telefoniczny z konsultantami jest możliwy pod numerem 22 541 77 30, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00. Bez zmian pozostaje sposób logowania do systemu PTEnet. Informacji o naszej firmie oraz funduszach można szukać na stronie  www.nnlife.pl/emerytura. Strona pod adresem www.metlife.pl będzie aktywna do 19 października 2022.

Agent transferowy

Klienci są nadal obsługiwani przez dotychczasowego agenta transferowego, firmę ProService Finteco Sp. z o.o.

Umowy

Zawarte umowy nadal obowiązują zgodnie z zapisanymi w nich warunkami.

Zarządzanie funduszami

Środkami klientów zarządza nasz zespół. Zachowaliśmy dotychczasową politykę inwestycyjną i standardy obsługi.

PTEnet

Portal klienta PTEnet  jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.nnlife.pl/emerytura. Sposób logowania nie zmienia się.

Dane spółki

Adres siedziby, dane rejestracyjne (np. REGON, KRS) pozostają bez zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie musisz nic robić. To, że zmieniła się nazwa firmy nie sprawia, że musisz podpisywać jakiekolwiek dokumenty, czy podejmować inne działania.

Do 21 października 2022 e-maile kierowane na adresy z rozszerzeniem @metlife.pl będą automatycznie przekierowywane na adres odbiorcy w domenie @nn.pl.

W przypadku e-maili kierowanych do NNLife PTE S.A. (wcześniej MetLife PTE S.A. ) odpowiedź, zostanie udzielona z adresów agenta transferowego z domeny @psfinteco.pl lub bezpośrednio z adresu z rozszerzeniem @nn.pl. Po 21 października 2022 adresy mailowe z domeną @metlife.pl przestaną działać i pozostaną tylko te w domenie @nn.pl.

Zmiana nazwy prawnej nie wpływa na strategie inwestycyjne naszych funduszy. Twoimi pieniędzmi dalej zarządza nasz zespół specjalistów.

Zakres i warunki Twojej umowy pozostają bez zmian. Jeżeli chcesz ją zakończyć, możesz to zrobić na dotychczasowych zasadach. 

Nie, opłaty pozostają bez zmian.

Obsługa Twojego rachunku nie zmienia się. Podkreślamy, że:

  • Zawarte umowy nadal obowiązują, zgodnie z zapisanymi w nich warunkami
  • Pieniędzmi klientów cały czas zarządza nasz zespół specjalistów.
  • Obsługa produktów emerytalnych (OFE, IKE, IKZE) pozostaje bez zmian.
  • Portal klienta PTEnet jest dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem www.nnlife.pl/emerytura. Sposób logowania nie zmienia się.
  • Adres siedziby, dane rejestracyjne (np. REGON, KRS), rachunki bankowe do wpłat pozostają bez zmian.

Nie, swoje wpłaty na IKE i IKZE rozliczysz tak jak dotychczas. W rozliczeniu rocznym PIT, w odpowiednim polu, wystarczy wpisać kwotę dokonanych wpłat.

Administrator Twoich danych osobowych nie zmienia się. 12 października 2022 zmienia się tylko jego nazwa – z MetLife PTE S.A. na NNLife PTE S.A. To zmiana formalna, która nie wpływa na udzielone przez Ciebie zgody marketingowe.

Obsługa Twojego rachunku nie zmienia się. Nadal możesz zalogować się przez portal klienta PTEnet i korzystać z dotychczasowego loginu i hasła.  

Klienci NNLife PTE S.A. (wcześniej MetLife) nie muszą nic robić. Jeżeli zajdzie potrzeba podjęcia jakichkolwiek czynności przez klientów, zostaną oni poinformowani o tym w osobnej korespondencji. Transakcja wymaga zgody i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz odpowiednie organy antymonopolowe (w tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Spodziewamy się, że transakcja zostanie ostatecznie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2023.

Generali jest dużą i stabilną grupą finansową, obecną na 50 rynkach na całym świecie, w tym także od wielu lat w Polsce. Od początku swojej działalności w naszym kraju Generali zajmuje się inwestowaniem środków swoich klientów na cele emerytalne, osiągając dobre wyniki dzięki zaangażowaniu zespołu ekspertów inwestycyjnych. To oni też w przyszłości będą zarządzać inwestycjami w ramach obecnych funduszy NNLife OFE i NNLife DFE (wcześniej MetLife OFE i MetLife DFE).