Skip Navigation

MetLife TFI zmienia się w Nationale-Nederlanden TFI

1 sierpnia 2022 MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmienia nazwę, logo i nazwy funduszy, subfunduszy i produktów emerytalnych (IKE oraz IKZE) na Nationale-Nederlanden.

 

Jako klient Nationale-Nederlanden (wcześniej MetLife), nie musisz nic robić. O wszystko zadbaliśmy.

 

Co pozostaje bez zmian?

Nasze zobowiązania

Umowy działają nieprzerwanie, zgodnie z ich warunkami.

Sposób inwestowania

Jednostki uczestnictwa kupujesz i umarzasz tak samo, jak do tej pory.

Zarządzanie funduszami

Środkami klientów nadal zarządza nasz doświadczony zespół ekspertów. Zachowaliśmy dotychczasowe produkty inwestycyjne, politykę inwestycyjną i standardy obsługi.

Rachunki bankowe

Środki do subfunduszy wpłacasz na rachunki o tych samych numerach.

Twoi doradcy

Do dyspozycji masz tę samą grupę agentów i dystrybutorów.

Transakcje

Za bezpieczeństwo i sprawny przebieg Twoich transakcji odpowiada ten sam Agent Transferowy ProService Finteco Sp. z o.o.

Dane kontaktowe też zostają bez zmian

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące funduszy i inwestowania oraz zmiany MetLife w Nationale-Nederlanden:

Zadzwoń do nas: +48 22 588 18 57 lub +48 801 588 185 (pn. - pt. godz. 9:00 - 17:00)

Wyślij e-mail: funduszeinfo@nn.pl

Adres naszej siedziby: Nationale-Nederlanden TFI S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Co się zmienia od 1 sierpnia 2022?

Nazwa i logo

· Nowa nazwa to Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

· Twoje fundusze i produkty inwestycyjne też mają nowe nazwy, w których nazwa Nationale-Nederlanden zastępuje nazwę MetLife. Sprawdzisz je w portalu dla klientów Moje fundusze (wcześniej MetLife24).

· Nowe nazwy i logo zobaczysz we wszystkich naszych materiałach, dokumentach, e-mailach i na stronach internetowych.

· Administratorem Twoich danych osobowych jest teraz Nationale-Nederlanden TFI S.A., ale zasady ich przetwarzania nie zmieniają się.

Portal dla klientów Moje fundusze

· Portal, który znasz pod nazwą MetLife24 teraz nazywa się Moje fundusze. Znajdziesz go pod adresem www.fundusze.nn.pl.

· Do logowania użyj obecnego loginu i hasła. Działają tak, jak dotychczas. Nie musisz zmieniać hasła.

· Jeśli użyjesz poprzedniego adresu www.metlife24.pl, automatycznie przekierujemy Cię na www.fundusze.nn.pl.

· Do portalu Moje fundusze dostaniesz się także ze strony Nationale-Nederlanden www.nn.pl oraz ze strony www.metlife.pl, która będzie aktywna do 21 października 2022.

Strona internetowa Nationale-Nederlanden

· Teraz Twoim głównym serwisem jest strona internetowa Nationale-Nederlanden, www.nn.pl. Znajdziesz tu wszystkie informacje o naszych funduszach, produktach inwestycyjnych i wiele więcej.

· Pamiętaj też, że strona www.metlife.pl będzie działać do 21 października 2022. Po tym terminie zostanie wyłączona, a Ty automatycznie trafisz na www.nn.pl.

Adresy e-mail

· E-maile w sprawie funduszy wysyłaj do nas na nowy adres: funduszeinfo@nn.pl.

· Jeśli jednak napiszesz na stary adres z końcówką @metlife.pl, Twój e-mail trafi we właściwe miejsce. Odpowiedź otrzymasz z adresów z nowymi końcówkami @nn.pl lub @psfinteco.pl

· Pamiętaj też, że 21 października 2022 wyłączymy skrzynki e-mail z adresem @metlife.pl

Pytania i odpowiedzi

W kwietniu 2022 r. Grupa NN została właścicielem naszej firmy. Grupa ta działa na rynku polskim pod marką Nationale-Nederlanden, stąd zmiana naszej nazwy oraz logo.

Wraz ze zmianą nazwy prawnej oraz naszego logo zmieniają się:

 • Nazwy funduszy i produktów inwestycyjnych (kliknij i sprawdź)
 • Nazwa portalu dla klientów z MetLife24 na Moje fundusze i jest on teraz dostępny pod adresem www.fundusze.nn.pl. Sposób logowania do portalu pozostaje bez zmian, nie trzeba zmieniać hasła, a do serwisu można dostać się zarówno poprzez stronę www.metlife.pl, jak i www.nn.pl. Dotychczasowy adres portalu metlife24.pl pozostanie aktywny do 21 października 2022 r. i będzie z niego ustawione przekierowanie na adres www.fundusze.nn.pl
 • Administrator danych osobowych – od 1 sierpnia 2022 r. zmianie ulega nazwa administratora danych osobowych. Jest nim Nationale-Nederlanden TFI S.A. a nie MetLife TFI S.A. To zmiana formalna, która nie wpływa na sposób przetwarzania danych osobowych klientów.
 • Statuty, Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla inwestorów oraz inne dokumenty funduszy ulegają zmianie w zakresie nazwy spółki i nazw funduszy.
 • Zmieniają się regulaminy usług telefonicznego serwisu Agenta Transferowego oraz serwisu internetowego Moje fundusze na www.fundusze.nn.pl (wcześniej metlife24.pl).
 • Strona internetowa Nationale-Nederlanden TFI S.A. (wcześniej MetLife TFI S.A. ) działa pod adresem www.nn.pl. Strona pod adresem www.metlife.pl będzie działać do 21 października 2022 r.
 • Do 21 października 2022 r. e-maile kierowane na adresy z rozszerzeniem @metlife.pl będą automatycznie przekierowywane na adres odbiorcy w domenie @nn.pl. W przypadku e-maili kierowanych do Nationale-Nederlanden TFI S.A (wcześniej MetLife TFI S.A ) odpowiedź zostanie udzielona z adresów agenta transferowego z @psfinteco.pl lub bezpośrednio
  z adresu z rozszerzeniem @nn.pl. Po 21 października 2022 r. adresy mailowe z domeną @metlife.pl przestaną działać i pozostaną tylko te w domenie @nn.pl.
 • Zawarte umowy nadal obowiązują zgodnie z zapisanymi w nich warunkami.
 • Nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa odbywa się tak samo jak do tej pory.
 • Środkami klientów zarządza nasz zespół. Zachowaliśmy dotychczasowe produkty inwestycyjne, politykę inwestycyjną i standardy obsługi.
 • Nie ulegają zmianie rachunki bankowe subfunduszy do wpłat.
 • Obsługę klientów zapewnia ta sama grupa dystrybutorów oraz agentów.
 • Nie zmienia się Agent Transferowy ProService Finteco Sp. z o.o. obsługujący fundusze.
 • Dane kontaktowe – numery telefonu są takie same i cały czas działają: tel. +48 22 588 18 57 lub +48 801 588 185. Zmienia się adres e-mail na: funduszeinfo@nn.pl (wcześniej – funduszeinfo@metlife.pl)
 • Adres siedziby TFI, dane rejestracyjne (np. REGON, KRS) pozostają bez zmian.

Nie. Nasza firma nie połączy się z inną firmą, będziemy działać tak jak do tej pory, tylko pod nową nazwą i marką. Zmiana ta wynika z faktu, że w kwietniu 2022 r. weszliśmy do Grupy NN, która na rynku polskim działa pod marką Nationale-Nederlanden.

Nie musisz nic robić. To, że zmieniła się nazwa firmy nie sprawia, że musisz podpisywać jakiekolwiek dokumenty, czy podejmować inne działania.

Twoje środki są w dobrych rękach. Naszym właścicielem jest stabilna międzynarodowa Grupa NN, posiadająca 177 letnie doświadczenie w usługach finansowych. W Polsce nasze firmy zarządzają łącznie 50 mld zł, obsługują 3 mln klientów i mają jedne z najlepszych wyników inwestycyjnych. Dodatkowo Twoimi pieniędzmi cały czas zarządza nasz zespół specjalistów.

Do 21 października 2022 r. e-maile kierowane na adresy z rozszerzeniem @metlife.pl będą automatycznie przekierowywane na adres odbiorcy w domenie @nn.pl. W przypadku e-maili kierowanych do Nationale-Nederlanden TFI S.A (wcześniej MetLife TFI S.A. ) odpowiedź zostanie udzielona z adresów agenta transferowego z @psfinteco.pl lub bezpośrednio z adresu z rozszerzeniem @nn.pl. Po 21 października 2022 r. adresy mailowe z domeną @metlife.pl przestaną działać i pozostaną tylko te w domenie @nn.pl.

Nie, pieniądze możesz wpłacać na te same numery kont subfunduszy co dotychczas.

Zmiana nazwy prawnej nie wpływa na strategie inwestycyjne naszych funduszy. Twoimi pieniędzmi dalej zarządza nasz zespół specjalistów.

Nie, zakres i warunki Twojej umowy pozostają bez zmian. Jeżeli chcesz ją zakończyć, możesz to zrobić na zasadach, które są opisane w Prospektach informacyjnych funduszy lub w Twojej umowie.

Nie, opłaty za zarządzanie, opłaty manipulacyjne oraz wysokości minimalnych wpłat pozostają bez zmian.

Obsługa Twojego rachunku nie zmienia się. Podkreślamy, że:

 • Zawarte umowy nadal obowiązują, zgodnie z zapisanymi w nich warunkami.
 • Pieniędzmi klientów cały czas zarządza nasz zespół specjalistów.
 • Nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa odbywa się tak samo jak do tej pory.
 • Obsługa produktów emerytalnych (IKE, IKZE) pozostaje bez zmian.
 • Nie zmienia się lista dystrybutorów oraz agentów obsługujących klientów.
 • Portal klienta MetLife24 zmieni nazwę na Moje fundusze i będzie dostępny pod adresem www.nn.pl. Sposób logowania nie zmieni się.
 • Dane kontaktowe – adres placówki Punktu Obsługi Klienta, prowadzonego przez ProService Finteco, nie zmienia się (ul. Konstruktorska 12A w Warszawie, Budynek B, wejście C,
  IV piętro). Jesteśmy też dostępni pod tym samym numerem telefonu (+48 22 588 18 57 lub +48 801 588 185),
 • Adres siedziby TFI, dane rejestracyjne (np. REGON, KRS), rachunki bankowe do wpłat pozostają bez zmian.

Nationale-Nederlanden TFI S.A. (wcześniej MetLife TFI S.A.) oraz NN Investment Partners TFI S.A.
(NN IP) to dwie osobne spółki. Nationale-Nederlanden TFI S.A. to dawniej MetLife TFI S.A.– spółka, która stała się częścią Grupy NN w kwietniu 2022 roku. Do połowy 2022 r. NN IP było częścią Grupy NN, a następnie zostało przejęte przez Grupę Goldman Sachs.
Zarówno Nationale-Nederlanden TFI S.A., jak i NN IP zarządzają odrębnymi funduszami. Fundusze, które oferuje Nationale-Nederlanden TFI S.A. (wcześniej MetLife TFI S.A.) zawierają pełną nazwę firmy, czyli Nationale-Nederlanden (nie krótką – NN).

Fundusze, które oferuje Nationale-Nederlanden TFI S.A. (wcześniej MetLife TFI S.A.) zawierają nazwę firmy, czyli Nationale-Nederlanden. Ich listę znajdziesz m.in. na stronie notowania-tfi.nn.pl.

Nie, fundusze Nationale-Nederlanden TFI S.A. kupisz tak jak dotychczas.

Nie, swoje wpłaty na IKZE rozliczysz tak jak dotychczas. W rozliczeniu rocznym PIT, w odpowiednim polu, wystarczy wpisać kwotę dokonanych wpłat.

Informacje o funduszach nadal uzyskasz u swojego dystrybutora, agenta lub znajdziesz na swoim koncie w portalu klienta Moje fundusze (wcześniej MetLife24) dostępnym pod adresem www.fundusze.nn.pl, o ile założyłeś w nim konto.

Pamiętaj, że Nationale-Nederlanden TFI S.A. (wcześniej MetLife TF S.A.) i NN Investment Partners TFI S.A. (NN IP) to dwie odrębne spółki. Za pośrednictwem dotychczasowego dystrybutora, agenta lub portalu Moje fundusze (wcześniej MetLife24) nadal kupisz fundusze Nationale-Nederlanden TFI S.A.

 

Administrator Twoich danych osobowych nie zmienia się. 1 sierpnia 2022 r. zmianie ulega tylko jego nazwa – z MetLife TFI S.A. na Nationale-Nederlanden TFI S.A. To zmiana formalna, która nie wpływa na udzielone przez Ciebie zgody marketingowe.

Obsługa Twojego rachunku nie zmienia się. Nadal możesz zalogować się za pośrednictwem systemu udostępnianego przez dystrybutora, u którego otwierałeś rachunek w funduszu albo przez portal klienta, który teraz nosi nazwę Moje fundusze (wcześniej MetLife24), korzystając z dotychczasowego loginu i hasła. Portal dostępny jest pod adresem www.fundusze.nn.pl

Obsługa Twojej umowy nie zmienia się. Jeśli masz wątpliwości dotyczące Twojej umowy, skontaktuj się z naszą infolinią pod dotychczasowymi numerami +48 801 588 185 lub +48 22 588 18 57 lub wysyłając e-mail: funduszeinfo@nn.pl.