Skip Navigation

Ogłoszenie planu połączenia MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Zarząd MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000028131, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 31 maja 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Spółki MetLife w Polsce zmieniły właściciela i wchodzą teraz w skład Grupy NN. Zadbamy razem o to co ważne: życie, zdrowie i bezpieczeństwo finansowe
Spółki MetLife w Polsce zmieniły właściciela i wchodzą teraz w skład Grupy NN. Zadbamy razem o to co ważne: życie, zdrowie i bezpieczeństwo finansowe

W lipcu 2021 informowaliśmy o tym, że Grupa NN zawarła umowę o nabyciu spółek MetLife w Polsce. Ta transakcja została pomyślnie zakończona i MetLife w Polsce jest teraz częścią stabilnej, międzynarodowej Grupy NN, która w Polsce działa od 26 lat i jest właścicielem spółek Nationale-Nederlanden oraz firmy Notus.

Docelowo spółki MetLife w Polsce połączą się ze spółkami Nationale-Nederlanden. Dzięki temu, jako większa firma, będziemy mogli jeszcze lepiej pomagać naszym Klientom zadbać o to, co najważniejsze – życie, zdrowie i bezpieczeństwo finansowe. Jednak do zakończenia procesu połączenia będziemy działać jako odrębne firmy.

MetLife będzie nadal realizować wszystkie zawarte umowy z Klientami oraz dbać o wysoki poziom obsługi.

Więcej

Dla Klientów MetLife nic się nie zmienia i nie muszą podejmować żadnych działań.

Zgodnie z przepisami prawa zmiana właściciela (akcjonariusza) nie ma żadnego wpływu na dotychczasowe zobowiązania wobec Klientów.

  • Nadal obowiązują wszystkie zawarte umowy. Będziemy je realizować zgodnie z zapisanymi w nich warunkami. 
  • Nadal działamy pod nazwą MetLife, w taki sam sposób jak dotychczas.
  • Nie zmienia się nasza siedziba, przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie, agencje MetLife, numery telefonów i strona internetowa.
  • Portale dla Klientów: www.eklientmetlife.plPTEnet oraz MetLife24 – działają bez zmian.
  • Roszczenia nadal należy zgłaszać na stronie www.eroszczeniemetlife.pl.
  • Sprawami naszych Klientów nadal opiekują się specjaliści MetLife, a świadczenia wypłaca MetLife. 
  • Pieniędzmi naszych Klientów zarządza ten sam zespół specjalistów.
  • Naszych Klientów obsługują ci sami agenci ubezpieczeniowi.
  • Nadal obowiązują umowy z naszymi dystrybutorami, zgodnie z zapisanymi w nich warunkami. Oznacza to, że na tych samych zasadach współpracujemy z pośrednikami ubezpieczeniowymi i partnerami biznesowymi.

Wszystkie e-maile wysyłane do MetLife będą przez 6 miesięcy automatycznie przekierowywane na adres odbiorcy z domeną @nn.pl. Odpowiemy na nie z adresu z domeną @nn.pl. Nasi agenci będą się kontaktować z adresu z rozszerzeniem @nnfinanse.pl.

Pytania i odpowiedzi

Grupa NN to stabilna, międzynarodowa grupa finansowa z siedzibą w Holandii, która na rynku polskim działa od 26 lat, obecnie pod marką Nationale-Nederlanden.

Przejęcie spółek MetLife jest unikatową szansą dla Grupy NN na dalsze wzmacnianie wartości biznesu oraz jej wiodącej pozycji w Polsce i na rynkach europejskich.

Dla Klientów MetLife nic się nie zmienia. Nie muszą podejmować żadnych działań. Wszystkie zawarte umowy nadal obowiązują zgodnie z zapisanymi w nich warunkami i będą dalej obsługiwane na dotychczasowych zasadach przez zespół specjalistów MetLife. 

Ta zmiana jest bezpieczna dla klientów MetLife. Wszystkie zawarte umowy nadal obowiązują, zgodnie z zapisanymi w nich warunkami i będą dalej obsługiwane na dotychczasowych zasadach, przez zespół specjalistów MetLife. 

Nie, wejście MetLife do Grupy NN (właściciela spółek Nationale-Nederlanden w Polsce) nie wpłynie na ważność umów, które do tej pory MetLife zawarł z Klientami. Dla Klientów MetLife nic się nie zmienia i nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianą właściciela na Grupę NN.

Nie, jako ubezpieczyciel nie możemy rozwiązać umowy. Nie możemy też zamieścić w niej ani w treści ogólnych warunków ubezpieczenia klauzul, które upoważnią nas do rozwiązania umowy. Ponadto zależy nam na dalszej współpracy z naszymi klientami i rzetelnym wywiązywaniu się z naszych zobowiązań wobec klientów.

Nie, ani PTE ani TFI nie może rozwiązać umowy. Nie może też zamieścić w niej ani w treści warunków i klauzul, które upoważniłyby do rozwiązania umowy. Ponadto zależy nam na dalszej współpracy z naszymi klientami i rzetelnym wywiązywaniu się z naszych zobowiązań wobec klientów.

Nie. Żaden ubezpieczyciel nie może zmienić już zawartych umów ubezpieczenia bez zgody klienta. Aby wprowadzić jakąkolwiek zmianę w umowie, ubezpieczyciel musiałby klienta o niej poinformować, a klient musiałby się na nią zgodzić.

Nie. Nie można zmienić zawartych umów bez zgody klienta. Aby wprowadzić jakąkolwiek zmianę w umowie, trzeba by klienta o niej poinformować, a klient musiałby się na nią zgodzić.

Umowy ubezpieczenia są zawierane i odnawiane tak samo jak do tej pory.

Sposób opłacania składki nie zmienia się. Bez zmian pozostają numery kont do wpłat.

E-maile kierowane do MetLife TUnŻiR, na adresy z rozszerzeniem @metlife.pl, będą przez 6 miesięcy automatycznie przekierowywane na adres odbiorcy z @nn.pl. Odpowiemy na nie z adresu @nn.pl. Nasi agenci będą się kontaktować z adresu z rozszerzeniem @nnfinanse.pl.

E-maile kierowane do MetLife PTE i MetLife TFI, na adresy z rozszerzeniem @metlife.pl, będą przez 6 miesięcy automatycznie przekierowywane na adres odbiorcy @nn.pl.
W przypadku tych Funduszy odpowiedź zostanie udzielona z adresów agenta transferowego
z @psat.pl, @psfinteco.pl lub bezpośrednio z adresu z rozszerzeniem @nn.pl

Tak, nic się nie zmieniło. Naszych Klientów obsługują agenci MetLife.