Skip Navigation
To co ważne, zostaje bez zmian - warunki umów oraz nasze zobowiązania wobec klientów i partnerów nie zmieniają się. Nadal będziemy też dbać o najwyższy poziom obsługi naszych klientów.
To co ważne, zostaje bez zmian - warunki umów oraz nasze zobowiązania wobec klientów i partnerów nie zmieniają się. Nadal będziemy też dbać o najwyższy poziom obsługi naszych klientów.

Jesteśmy już w Grupie NN i wkrótce połączymy się z Nationale-Nederlanden w Polsce.

Dlatego od 1.08.2022 nasze spółki działają pod wspólnym logo Nationale-Nederlanden i nowymi nazwami:

  • MetLife TUnŻiR S.A. jako NNLife TUnŻiR S.A.
  • MetLife TFI S.A. jako Nationale-Nederlanden TFI S.A.
  • MetLife Services sp. z o.o. jako Nationale-Nederlanden Services sp. z o.o.

Spółka MetLife PTE S.A. działa jeszcze pod dotychczasową nazwą i logo. 

MetLife w Polsce zmienił właściciela. Należy teraz do Grupy NN.

To międzynarodowa grupa finansowa, która funkcjonuje od 177 lat. Obecnie działa w Europie i Japonii. Dba o bezpieczeństwo finansowe ponad 18 mln osób w 11 krajach.

W Polsce Grupa NN działa jako Nationale-Nederlanden, jeden z liderów polskiego rynku ubezpieczeń na życie, a także pierwszy i największy w Polsce fundusz emerytalny, który zarządza aktywami przekraczającymi 50 mld zł.

Ubezpieczenia na życie

1 sierpnia 2022 firma ubezpieczeniowa MetLife TUnŻiR S.A. zmienia nazwę na NNLife TUnŻiR S.A. i przyjmuje logo Nationale-Nederlanden.
 

Fundusze inwestycyjne

1 sierpnia 2022 MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmienia nazwę, logo i nazwy funduszy, subfunduszy i produktów emerytalnych (IKE oraz IKZE) na Nationale-Nederlanden.

Ogłoszenie planu połączenia Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. oraz Nationale-Nederlanden Services Sp. z o.o. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Zarząd Nationale-Nederlanden Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000051561, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 29 sierpnia 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. oraz Nationale-Nederlanden Services Sp. z o.o. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Ogłoszenie Aneksu nr 1 z dnia 8 sierpnia 2022 r. do planu połączenia NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Zarząd NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej MetLife TUNŻiR S.A.), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000028131, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aneks nr 1 do planu połączenia spółek NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 31 maja 2022 r. o treści jak w załączniku.

Ogłoszenie planu połączenia MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Zarząd MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000028131, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 31 maja 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Przemysłowa 26.