Formularze zmiany danych dla Klientów Amplico PTE

Jeżeli jesteś klientem Amplico OFE i/lub MetLife Amplico DFE

i chcesz dokonać zmiany danych osobowych, adresu, wyrazić zgodę na przekazywanie informacji o stanie rachunku w formie elektronicznej, dokonać zmiany oświadczenia o stosunkach majątkowych małżeńskich, zaktualizować nr telefonu lub adresu e-mail skorzystaj z poniższych formularzy:

jeżeli chcesz dokonać zmian poprzez wypełnienie w komputerze interaktywnego FORMULARZA AKTUALIZACJI DANYCH kliknij na link Formularz aktualizacji danych, podaj swoje dane identyfikacyjne w zakładce „Dane Identyfikacyjne”, a następnie przejdź do jednej z zakładek „Zmiana Moich Danych”,  „Zmiana Stosunków Majątkowych Małżeńskich” – tylko dla klientów OFE, „Zmiana Wyrażonych Zgód/Sprzeciwów” i dokonaj stosownych zmian.

więcej informacji odnośnie aktualizacji danych
więcej informacji odnośnie zmiany stosunków majątkowych małżeńskich

Jeżeli natomiast wolisz wydrukować „pusty” formularz i wypełnić go ręcznie użyj poniższych:


Formularze można również zamówić telefonicznie pod numerem telefonu 22 523 55 00 lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta e-Formularz kontaktowy.

Klientem Amplico PTE może być Członek Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego i / lub Członek MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.